Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
TOMA BRUŽAITĖ 1

Kritika
TOMAS DAUGIRDAS
Kokia ateityje bus Lietuva ir kas tai nulems 4

Paieškos
KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Atmintis ir ateitis 6

Politika
KATARZYNA KORZENIEWSKA-WOLEK. Lenkija
po rinkimų: Šansai, trukdžiai, regimybės ir
grėsmės 10

Literatūra
LAIMANTAS JONUŠYS. Romano meno kliūtys 12

Proza
AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ. Kortelės, per išsiblaškymą
nepatekusios į knygą: Triukšmaujančių
katalikų priedas 16

Istorija
KĘSTUTIS KILINSKAS. Lietuvos kariuomenės
aprūpinimas ginklais 1919–1920 m. 23

Filologija
PAULIUS V. SUBAČIUS. Klaida? Ar tokių
išvis būna… 27

Kultūra
EMILIJA BLOCKUTĖ. Literatūros lankų istorija 32

Konversatoriumas
TOJANĄ RAČIŪNAITĘ kalbina ELEONORA
TERLECKIENĖ. Jono Karolio Chodkevičiaus
atvaizdai: autentiški, kintantys, imaginaciniai 40

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ. Rūpintojėlis ir
Puškinas: Vinco Mykolaičio-Putino
memorialinis butas-muziejus 46

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
TOMAS VAITELĖ. Ar tikrai jaunas, Vilniau? 50

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie Olgą Ravn ir jos darbus 56

Antanas Terleckas. Vargas dėl kalbos 58

Philippe’ą Capelle-Dumont kalbina Rūta
Tumėnaitė. Pasauliui reikia Europos 60

Rita Šerpytytė. In memoriam Gianni
Vattimo (1936–2023) 63

KNYGŲ AIDAI

Lina Buividavičiūtė. Betarpiškas susidūrimas
su planetos chemija 66

Martynas Pumputis. Bedugnės lesiojimas 68

Giedrė Kazlauskaitė. Saulė kaip kalvystės
stebuklas 70

Nerija Putinaitė. Sovietinė lietuviška šeima
buvo nelaiminga 72

Simona Merkinaitė. Holokaustas: tarp supratimo,
priėmimo ir susitaikymo 74

Mingailė Jurkutė. Perkeltųjų lietuvių profiliai:
suvargę tremtiniai ir juodosios rinkos karaliai 77

Knygų mugė 79

 

2023 Nr. 7