Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Toleikis Vytautas

 

Αυηναιον

Apie prigimtį

Parmenidas

 

Aktualioji teologija

Ar Kristaus prisikėlimas – istorinis įvykis?

Kavaliauskas Česlovas

 

Filosofijos tyrinėjimai

Sugrįžimas tėviškėn

Jankauskas Arūnas

 

Proza

Antrininkas

Bolstad Øivind

 

Etnosas ir religija

Gyvūnų sielos senovės lietuvių religijoje

Beresnevičius Gintaras

 

Istorija ir kultūra

XVII a. Radvilų portretų albumas

Šinkūnaitė Laima

 

“Žemės” 40-mečiui

Poetai žemininkai: genezė, aptarimas, pavyzdžiai

Bradūnas Kazys

 

Apžvalga: religija

Universitetas susigrąžina bažnyčią

Pavilionis Rolandas

 

Apžvalga: religija

Teologas iš Paderborno, su kuriuo dar susitiksime

 

Apžvalga: kultūra

Nešvelninant kriterijų

Čiočytė Dalia

 

Apžvalga: kultūra

Brastos unijos tyrinėjimai: kryptys ir perspektyvos

Girkontas Robertas

 

Apžvalga: visuomenė

Europos ateities modeliai

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Ir svietiškos, ir šventos…

Subačius Paulius

 

Knygos ir žurnalai

Antano Maceinos trilogija

Butkus Petras

 

Knygos ir žurnalai

Naujas įnašas į Lietuvos kultūros istoriją

Matušakaitė Marija

 

…et altera pars

Atsakymas Jobo bičiuliui

Narbutas Sigitas

1991 Nr.10