Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Subačius Paulius

 

Krikščioniškoji klasika

Įvadas į slėpinius

Aleknienė Tatjana

 

Krikščioniškoji klasika

Mistagogija

Maksimas Išpažinėjas

 

Aktualioji teologija

Postmodernusis kritinis augustinizmas

Milbank John

 

Poezija

Į dangų pasivėlina Marijos spalvos

Juškaitis Jonas

 

Filosofija

Filosofija anapus pasakojimo

Sodeika Tomas

 

Istorija

Svetimšaliai ikikrikščioniškoje Lietuvos visuomenėje

Nikžentaitis Alvydas

 

Proza

Žmogus iš jūros

Mikulėnaitė Ema

 

Konversatoriumas

Liberalizmas eina bloga kryptimi

Drazdauskas SauliusLegutko Ryszardas

 

Apžvalga: religija

Religija Lietuvos rusų mokyklose

Šleivienė Irina

 

Apžvalga: kultūra

Neįvertintas, netyrinėtas…

A. D.

 

Apžvalga: kultūra

Protestantizmo istorija ir dabartis

Girkontas RobertasVaivada Vacys

 

Apžvalga: kultūra

Veidu į Lietuvą ir kūnu Lietuvoje

Subačius Paulius

 

Apžvalga: visuomenė

Kiekvienam savo

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Lotynų Amerikos kontrastai

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Kiek daug puikios literatūros!

Alekna Darius

 

Knygos ir žurnalai

Epistemologijos lūžis

Alekna-Darašius Teodoras

1993 Nr.9