Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Valentinavičius Virgis

Krikščioniškoji klasika
Žmogaus atpirkimo apmąstymas
Anzelmas Kenterberietis

Poezija
Eilėraščiai
Juškaitis Jonas

Filosofija
Dvasiškumo supratimas prancūzų ir vokiečių kultūroje
Levinas Emanuelis

Mitologija
Pirmoji perkūnija pašventina žemę
Laurinkienė Nijolė

Istorija
Rusijos pastangos panaikinti Lietuvos valstybingumą XVIII ir XIX a. sandūroje
Jučas Mečislovas

Eseistika
Trys mažieji stebuklai
Aleknavičius Kastytis

Muzika
Prieštaravimo ženklas
Kalavinskaitė Danutė

Eilėraščio paraštėje
Žodžio lemtis
Kruševičiūtė Aldona

Post scriptum
Netapati lietuvių tapatybė
Pivoras Saulius

Konversatoriumas
Lengvų sprendimų nėra…
Irmantas Vytautas, L. Schindler David

Visuomenė
Liberalizmas Lietuvai
Crowder George

Apžvalga: religija
Bendruomenė ir hierarchija
Subačius Paulius

Apžvalga: kultūra
Tobulybės ilgesys
Kalnėnaitė Dalia

Apžvalga: kultūra
Filosofija ir demokratija
Jonušys Laimantas

Apžvalga: kultūra
Venecijos bienalės šimtmetį minint
G. J.

Apžvalga: visuomenė
Rudens maratonas
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Balkanų karas ir visuomenės informavimo priemonės
Vareikis Egidijus

Knygos ir žurnalai
Ekonominės istorijos klystkeliais
Šepetys Nerijus

Knygos ir žurnalai
Istorija ir psichoanalizė
Pivoras Saulius

Knygos ir žurnalai
Akmenukai prabėgusios vasaros mozaikai
Gylys Antanas

Knygos ir žurnalai
Adomo Jakšto “Raštams” pasirodžius
Ališauskas Vytautas

Knygos ir žurnalai
Naujo etapo pradžia
Vėlius Norbertas

Knygos ir žurnalai
Langas į savarankišką protavimą
Šilbajoris Rimvydas

Knygos ir žurnalai
Kaip išmokti demokratijos?
Vakaris Vidas

…et altera pars
Laiškas “Naujojo Židinio” redaktoriui
Janonis Juozas

…et altera pars
Kodėl kultūros žmonės svetimi Bažnyčiai?
Klimovičius Artūras

 

1995 Nr.11