Turinys:

Laiškas redaktoriui
Morkus Jonas

Poezija
Iš “Marijos gyvenimo”
Rilke Rainer Marija

Psichologija
Dvi šiuolaikinės žmogaus prigimties teorijos
Katiliūtė-Boydstun Dalia

Proza
Velnio nutrenkimo katedra
Jankus Jurgis

Dailė
Tapyti adata
Matušakaitė Marija

Konversatoriumas
Tyloje aptikti savąjį centrą ir gyventi iš jo
Sodeika Tomas, Koppa Sac Johannes

Apžvalga: religija
Gyvybė: Pro et contra
Subačius Paulius, Bačkis Audrys Juozas

Apžvalga: religija
Teologijos orientacija Europoje
G. M.

Apžvalga: kultūra
Tradicijos algoritmas
Subačius Paulius

Apžvalga: kultūra
Tradicijos pradžia

Apžvalga: visuomenė
Partija, kuriai priklauso ateitis?
Davidavičius Algirdas

Apžvalga: visuomenė
Teatrališkumo paūmėjimas
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Vidurio ir Rytų Europos kaitos problemos svarstytos Romoje
Kuolys Darius

Knygos ir žurnalai
Dar viena Lietuvos istorija
Jučas Mečislovas

Knygos ir žurnalai
Savita monografija apie protestantų giesmes
Karvelis Deimantas

Knygos ir žurnalai
Marijonų atgimimo dokumentai
Laukaitytė Regina

Knygos ir žurnalai
Tautinė marksistinė dialektika
Mažeikis Gintautas

 

1995 Nr.12