Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Apie žodį “dvasingumas”
Drunga Mykolas

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Ijonas
Platonas

Filosofija
Apie kalbą apskritai ir apie žmogaus kalbą
Benjamin Walter

Poezija
1980-ųjų ruduo
Bložė Vytautas P.

Dvasiniai skaitiniai
Apie Kristaus prisikėlimą
Bloom Anthony

Pro et contra
Lietuvos atradimas, arba Palemono prolegomenai
Raila Eligijus

Literatūros mokslas
Pranciškono mėlynas dangus
Juškaitis Jonas

In memoriam
Tarp logikos ir tikėjimo
Bochénski Maria Jósef , Parys Jan

Apžvalga: religija
JAV katalikų Bažnyčia žvelgiant iš Romos ir Lietuvos
Mikelaitis Gediminas, Vaišvilaitė Irena

Apžvalga: kultūra
Į Vilnių sugrįžo Šv. Andriejus Bobolė
Kuodytė Jūratė

Apžvalga: kultūra
Kelrodė žvaigždė iš už jūrų marių
Repšienė Rita

Apžvalga: kultūra
In memoriam André Frossard
Morkus Jonas

Apžvalga: visuomenė
Rinkimai ir aiškinimai
Valentinavičius Virgis

Apžvalga: visuomenė
Mažieji po rinkimų
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Etika ir politika
Anzenbacher Arno

Knygos ir žurnalai
Peržengus devynioliktojo amžiaus literatūros slenkstį
Berenis Vytautas

Knygos ir žurnalai
Šiek tiek apie religijas…
A. S.

Knygos ir žurnalai
Šviesokaita kovo spaudoje ir gyvenime
Gylys Antanas

 

1995 Nr.4