Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Peškaitis Arūnas Pranciškus

 

Dienoraštis

Momentoraštis

Petraitytė Astrida

 

Stasio Šalkauskio mirties 60-mečiui

Inteligentas krikščionis: šiandien ir prieš karą

Subačius Paulius

 

Poezija

Pėdos Kalėdų rytmetį

Martinaitis Marcelijus

 

Žvilgsnis

Draugų rate – smagiau?

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Atmintis po totalitarizmo

Atminties politikos klaidos: Užmaršties apologija

Burger Rudolf

 

Tema: Atmintis po totalitarizmo

Holokaustas Amerikos gyvenime: atminties kultūros vingiai

Valentinavičius Virgis

 

Tema: Atmintis po totalitarizmo

Vienos diagnozės istorija

Gailienė Danutė

 

Akademybė

Uogienė vakar, uogienė rytoj

Daugirdas Tomas

 

Pro et contra

“Nežinote, ko prašote”

Aliulis Vaclovas

 

Bažnyčia ir Lietuva

Pastovusis diakonatas beldžiasi į Lietuvos Bažnyčios duris

Jurevičius Algirdas

 

Pastabos

Apie religiją, Prancūziją ir Lietuvą

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga: religija

Sielovada: svarstymas drauge

Subačius Paulius

 

Apžvalga: religija

“Įvaizdis – dar ne viskas”

Tumėnaitė Rūta

 

Apžvalga: kultūra

Knygų klubas ir jo nariai

Žvirgždas Manfredas

 

Apžvalga: kultūra

Istorinis filmas ir šiuolaikinė kultūra

Ragauskas Aivas

 

Apžvalga: visuomenė

Prezidentinės ambicijos

Karčiauskas Alfredas

 

Vienas pasaulis

Techniniai klausimai

Vareikis Egidijus

 

Knygos

 

Užsklanda / atsklanda

Penkios Voltero musės

Dračiula Palemonas

 

Laiškai

2001 Nr. 12