Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Meilę pakeičia žiaurumas (Kaip Europa vienija įvairovę)
Landsbergis Vytautas

Dienoraštis
Dienoraštis
Laužikaitė Loreta

Žvilgsnis
Seimo negalės
Girnius Kęstutis K.

Pašnekesys
Apie šventųjų relikvijas
Ulevičius Benas

Visuomenė
Patriotizmas, pilietiškumas, politinė kultūra
Laučius Vladimiras

Istorija
Prano Šileikos byla. Žmogžudystė Duonelaičio gatvėje
Gailius Bernardas

Akademybė
Išsilaisvinti tinginystei
Daugirdas Tomas

Atmintis
Apie mokyklą, mokytojus, bičiulius ir dar kai ką
Jegelevičius Sigitas

Sovietika
Tarp mito ir tikrovės. Dailės cenzūra sovietinėje Lietuvoje
Pleikienė Ieva

Esė
Kranklys povo plunksnomis
Čepliauskas Vytautas

Apžvalga
Du žvilgsniai į Šv. Tėvo jubiliejų
Malinauskas Jonas, Tumėnaitė Rūta

Apžvalga
Kelios mintys apie Lietuvos užsienio politiką

Apžvalga
Šventieji karai. Pakraščio sindromas
Vareikis Egidijus

Apžvalga
Liūtas Mockūnas (1934–2007)

Apžvalga
Knygų mugė

Užsklanda / atsklanda
Juokdariai ir nykštukai
Dračiula Palemonas

2007 Nr.4