Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Virbalas Lionginas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Parulskis Ernestas

 

Akademybė

Vaikų žvaigždynai

Daugirdas Tomas

 

Dailė

Varnių katedros altorius ir jo kūrėjai

Maslauskaitė Sigita

 

Istorija

Karalius ir jo karališkasis astronomas. Saulės užtemimas Augustave

Raila Eligijus

 

Atmintis

Nenorinti praeiti praeitis“ šiandienėje Rusijoje. Liudytojų, tyrinėtojų ir stebėtojų diskusija

 

Esė

Apie Šv. Pauliaus metų kelionę į Romą

Jankevičiūtė Giedrė

 

Kultūros istorija

Vilniaus šventės ir pramogos prieš Pirmąjį pasaulinį karą

Laučkaitė Laima

 

Teologija

O viešpats turi Viešpatį…“ Religija demokratinėje visuomenėje – iš reformatų perspektyvos

Lahayne Holger

 

Literatūra

Istorijos paraštėse. Jono Krizostomo Gintilos katekizmo rankraštis

 

Apžvalga

Be vertybių atsidursime šalikelėje“

Adomėnas MantasDrazdauskas Saulius

 

Apžvalga

Atminties policija

Volverstas Paulius

 

Apžvalga

Poplatoniniai dialogai apie valstybę L’enfant terrible

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Lašas iš Breslaujos pavieto

Dračiula Palemonas

2008 Nr. 11-12