Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Azguridienė Guoda

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Kaminskaitė Lina

 

Akademybė

Kapitalistinė krikščionybė

Daugirdas Tomas

 

Politika 2008

Viltys ir neviltys

Vareikis Egidijus

 

Kultūros istorija

Lietuviška rankraštinė knyga spaudos draudimo laikotarpiu

Vaicekauskas Mikas

 

Sovietika

Nutylėti pasakojimai“: Pilietinio karo metu į Rusiją evakuotų ispanų vaikų laiškai

Sierra Blas Veronica

 

Poezija

Penkiapėdžio sugrįžimas

Gailius Antanas

 

Publikacija

Vilniaus ir Kauno lietuviškumo modeliai: Paskaita ir diskusija

Bumblauskas Alfredas

 

Dailė

“Viešpats yra mano šviesa” (Ps 27, 1): Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios vitražai

Maslauskaitė Sigita

 

Paveldosauga

Drąsa sakyti tiesą

Čepaitienė Rasa

 

Apžvalga

Patriarchas Kirilas: atsargus Rusijos katalikų optimizmas

Tumėnaitė Rūta

 

Apžvalga

Šiuolaikinio meno rinka – “antroji tulpių karštligė”?

Valiukevičiūtė Kotryna

 

Apžvalga

Išguiti Gombrowiczių Conradu

Ziemkiewicz Rafal A.

 

Apžvalga

XXI a. amžiaus istorija. Postmodernios politikos modeliavimas

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Knygų mugė

2009 Nr. 1-2