Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Malickaitė Rima

 

Dienoraštis

Taivanas: skoniai, vaizdai, spalvos

Putinaitė Nerija

 

Šiandiena

“Ji vėtroj ir žiemą žaliuos”: Kalba priimant 2009 m. nacionalinę Kalbos premiją

Aliulis Vaclovas

 

Akademybė

Sustojęs skrandis ir Geroji naujiena

Daugirdas Tomas

 

Poezija

Camino vainikas

Gailius Antanas

 

Teologija

Psalmė mokslininkams: Trumpas įvadas į mokslo pagrindus pagal 111 psalmę

Lahayne Holger

 

Istorija

Incidentas universitete: 1925 m. lapkritis, Kaunas

Skrupskelis Kęstutis

 

Literatūra

Alfonso Nykos-Niliūno ir Henriko Nagio vizualinės poetikos bruožai

Žvirgždas Manfredas

 

Atmintis

Nemunaičio epocha: Tarp pradžios ir vidurinio mokslo III

Jegelevičius Sigitas

 

Nustebimai

Deleguotas gerumas

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Bažnytinio paveldo muziejus

Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga

Apgauti augalo “ausį”: Šaltojo karo programa Nacionalinėje dailės galerijoje

Vaiseta Tomas

 

Apžvalga

Idealistiškasis Europos realistas

de Volder Jan

 

Apžvalga

XXI amžiaus istorija. Europos Sąjunga po Lisabonos sumanymų

Vareikis Egidijus

 

Laiškai

Patackas Algirdas

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Pasivaikščiojimai su Jonu Jablonskiu

Dračiula Palemonas

2009 Nr. 12