Turinys:

In memoriam

Kazys Bradūnas (1917 02 11 – 2009 02 09)

Skrupskelytė Viktorija

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Lazauskaitė Rūta

 

Šiandiena

“Dieve, laimink Lietuvą!”

Zurbriggenas Peteris StephanasSasnauskas Julius

 

Akademybė

Lietuvos tūkstantmečio žinia

Daugirdas Tomas

 

Tema: Kaip suprasti Rusiją?

Mes – ne vergai? Istorinis bėgimas vietoje: Rusijos “ypatingasis kelias”

Afanasjev Jurij

 

Tema: kaip suprasti Rusiją?

Imperinė atmintis ir istorijos mokymas: “Vakarų Rusijos” sampratos klausimu

Trimakas Ramūnas

 

Atmintis

“Man marksizmas rūpėjo kaip istorinis fenomenas”

Genzelis BroniusŠvedas Aurimas

 

Esė

Atėjo, nepamatė, nugalėjo

Čepliauskas Vytautas

 

Kalba

Lietuvių kalbos paparčio žiedas: Balsės ir priebalsiai – esmės ir formos, garso ir prasmės darna lietuvių senkalbėje

Patackas AlgirdasŽarskus Aleksandras

 

Apžvalga

Vilniaus Arkikatedra sovietmečiu: Režimo sprendimų motyvai ir visuomenės reakcijos

Streikus Arūnas

 

Apžvalga

Lietuvos didžiojoje knygų mugėje pasižvalgius

Žvirgždas Manfredas

 

Apžvalga

XXI a. amžiaus istorija. Paniekintos idėjos

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Triptikas apie penkiaspalvę ašarą

Dračiula Palemonas

2009 Nr. 3-5