Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Apie rašymo malonumą

Bazilijus Agripa

 

Dienoraštis

Prabangių dienų dienoraštis

Čebatariūnaitė Dangė

 

Akademybė

Ko iš Lietuvos nebegalima atimti

Daugirdas Tomas

 

Tema: Užmirštas Vilnius

Vilniaus sostapilis kaip miesto ikona XX amžiaus pradžioje

Laučkaitė Laima

 

Tema: Užmirštas Vilnius

“Negražaus” Vilniaus vaizdai: Industrinio miesto ikonografija XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje

Drėmaitė Marija

 

Tema: Užmirštas Vilnius

“Vilija – Lietuvos vandenų valdovė”: Neris lotyniškuose XVII-XVIII a. literatūros kūriniuose

Nedzinskaitė Živilė

 

Poezija

Eilėraščiai

Sobeckis Dainius

 

Biografika

Jerzys Giedroycas ir XX amžiaus lenkų politinės idėjos

Kornat Marek

 

Filosofija

Mokslas ir tikėjimas: Trumpas įvadas į mokslo filosofiją pagal C. S. Lewiso “Narnijos kronikas”

Lahayne Holger

 

Pro et contra

Lietuva, lieta, leitis: Arba ką reiškia žodis “Lietuva”

Patackas Algirdas

 

Nustebimai

Kaip aš likau be vardo

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Kunigų metus pradėjus

Malinauskas Jonas

 

Apžvalga

Nacionalinė dailės galerija: pirmieji įspūdžiai

Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga

“Unikalus įvykis pasaulyje”

Vaiseta Tomas

 

Apžvalga

XXI amžiaus istorija. Islamiškos valstybės projektai

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

2009 Nr. 7