Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Nastaravičius Mindaugas

 

Dienoraštis

Priartėjimai. Kuba

Burbaitė Gabrielė

 

Akademybė

Tapatybė be istorijos

Daugirdas Tomas

 

Literatūra ir religija

Tikėlis Tomas: Tikėjimas ir kalba Thomo Manno veikaluose

Kurzke Hermann

 

Istorija

Karas, Voronežas, bolševizmas, lietuviai katalikai…: Iš Lietuvos ateitininkų istorijos puslapių

Skrupskelis Kęstutis

 

Sovietika

Juozas Baltušis partinio budrumo sargyboje: Vieno sovietmečio dokumento skaitymas

Striogaitė Dalia

 

In memoriam

“Tereikėjo įdėti šiek tiek pastangų”

Švedas AurimasPlečkaitis Romanas

 

Sovietika

Ištikimi ir palaužti rašytojai – panašaus likimo herojai

Stryczyńska-Hodyl Ewa

 

Atmintis

Nemunaičio epocha: Tarp pradžios ir vidurinio mokslo I

Jegelevičius Sigitas

 

Nustebimai

Pažadėk, ko namie nepalikęs

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Keli slanksteliai iš nugarkaulio: Antrajame Lietuvos istorikų suvažiavime pasidairius

Vaiseta Tomas

 

Apžvalga

Postmarksizmas, arba Sąmonė nulemia būtį

Gabiś Tomasz

 

Apžvalga

XXI amžiaus istorija. Pasaulis po istorinės vertybių krizės

Vareikis Egidijus

 

Laiškai

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Gaisras

Dračiula Palemonas

2009 Nr. 8-9