Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Jankevičiūtė Giedrė

 

Dienoraštis

Typisch München!

Drėmaitė Marija

 

Akademybė

Kodėl kryžius turi kaboti

Daugirdas Tomas

 

Visuomenė

Žiniasklaida nuodija?

Gailienė Danutė

 

Sovietika

Miestiečio butas sovietų Lietuvoje 1945–1990 m.

Lakačauskaitė Regina

 

Dailė

Meno kūrinys ir istorija: žinojimas, matymas, vaizdavimas

Račiūnaitė Tojana

 

Politika 2009

Marsai ir Veneros

Vareikis Egidijus

 

Pro et contra

Už pilną tradiciją!

Jurevičius Algirdas

 

Istorija

Tėvas siratų ir visų ponaičių“. Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus portretas

Jovaiša Liudas

 

Nustebimai

Iš rojaus išvarytas sodininkas

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Kryžių byla

Malinauskas Jonas

 

Apžvalga

Vis dar sostinė, tik gal – ne kultūros, ir jau tikrai – ne Europos. Pokalbis redakcijoje palydint VEKS

 

Apžvalga

Metų knygos

Gailiūtė Gabrielė

 

Apžvalga

Išstūmimo formulė: 4+1, arba 3:1

Vaiseta Tomas

 

Apžvalga

Po dvidešimties metų. Ar šito tikėjomės? Idealistai ir sąskaitininkai

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Venecija, sausis, 13

Dračiula Palemonas

2010 Nr. 1-2