Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Volungevičius Vytautas

 

Dienoraštis

Prarasto laiko ataskaita

Olsevičiūtė Giedrė

 

Mito dabartis ir tikrovė

Ansamblis “Lietuva”: režimo įrankis ir nesėkmė

Jurkutė Mingailė

 

Akademybė

Džeimsas Bondas, transformeris ir “Lietuva 2030”

Daugirdas Tomas

 

Visuomenė

Trys metaforos apie internetinę žiniasklaidą

Vaiseta Tomas

 

Politika

Kaip atrodo Svajonių šalis, kai paaiškėja, kokia ji didelė

Bylaitytė Vaiva

 

Ekonomika

Santykiai tarp kartų pagal žmogų ir valstybę

Mackonis Adolfas

 

Nustebimai

Demokratijos pergalė, Arba pagyrimai luominei visuomenei

Azguridienė Guoda

 

Atmintis

Pūščios slėpiniai, Arba uždraustojo laiko beieškant III

Prapiestis Juozas

 

Istorija

1793 m. Gardino Seimo patriotizmas – nenaudėlių ar didvyrių priebėga?

Žąsinaitė-Gedminienė Jurgita

 

TV narvelis

Kaip TV ryja mikropasaulius

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Sulaukus beatifikacijos: Karolio Wojtyłos vizija

Kerr Fergus

 

Apžvalga

Apie susitaikymą ir dialogą

Ilgava Kornelijus

 

Namas, kaip kuriamos Sovietų Sąjungos metafora

Lotynai. Latynosai Niujorke

Slezkine Yuri, Vaiseta Tomas

 

Knygų mugė

2011 Nr. 3