Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Vladas Liepuonius

 

Dienoraštis

Misija: Sibiras’11: Kelionė namop

Mingailė Jurkutė

 

Akademybė

Atsiminti piktąjį

Daugirdas Tomas

 

Visuomenė

Tarp savirūpos ir godumo Arba dangaus ilgesys ir medžiaginio tvarumo konstrukcijos

Leontjeva Elena

 

Kalba

Metaforos, kuriomis gyvi esam Arba kaip kalbama apie grėsmes kalbai

Giedrius Tamaševičius

 

Nustebimai

Tarp chemijos ir bakterijų. Arba vėl apie tą patį aukso vidurį

Azguridienė Guoda

 

Literatūra

Nežinoma Motiejaus Valančiaus hagiografija. Žyvatų šventųjų antroji dalis (1864) ir Darbai šventųjų (1874–1875)

Vaicekauskas Mikas

 

Kultūros istorija

„Alko“ klubas

Lukoševičius Steponas

 

TV narvelis

Televizijai pasaulio negana

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Mąstymo kurstymas. Baltų lankų savaitė 2011 m.

Visockaitė Emilija

 

Apžvalga

Lotynai. Centrinė Amerika – iškankintas sąsiauris

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda

Palemonas Dračiula (?! – 2011-07-03)

Agripa Bazilijus

2011 Nr. 5