Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Petrauskas Rimvydas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Žvirgždas Manfredas

 

Šiandiena

Diplomat(ij)o(s) kalba – tarp tiesos sakymo ir „ką žmonės pasakys“

Pavilionis Žygimantas

 

Įžvalgos

Ar pagarba žmogaus teisėms verčia ginkluotis?

Girnius Kęstutis K.

 

Europa Lietuvoje

Lietuviškoji Europa: Trys tapatybės (II ): Regionų Europa ir valstybinis tautiškumas

Putinaitė Nerija

 

Kalba

Kai antenos prabyla kalbos klaidomis

Tamaševičius Giedrius

 

Tomo Vaisetos pokalbis

Ant kurio laiptelio bestovėtum

Stankevičius Rimvydas, Bleizgys Gintaras

 

Akademybė

Už vieną muštą…

Daugirdas Tomas

 

Dailė

Ketvirtasis Lietuvos pastebėjimas 55-ojoje Venecijos bienalėje

Lubytė Elona

 

Kultūros istorija

Lietuva Viduramžių Europos žemėlapiuose

Avinaitė Eva

 

Atmintis

Mordovija, lageris, 1953-ieji (II). ČŽV dokumentas

 

Nustebimai

Apie susikalbėjimą, girdėjimą ir sveiką protą

Azguridienė Guoda

 

TV narvelis

Zombiai I

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Du žvilgsniai į Trečiąjį Lietuvos istorikų suvažiavimą

Volungevičius Vytautas, Paškauskas Juozapas

 

Apžvalga

Kaip ES pirmininkauja Lietuvos kūrėjai

Statulevičiūtė-Kaučikienė Rūta

 

Apžvalga: visuomenė

Tarptautinio Toronto Kino festivalio dienoraštis

Lingevičiūtė Santa

 

Apžvalga

Raudonosios meškos sapnas: galios žaidimai Rytuose

Kilinskas Kęstutis

 

Apžvalga

Neišsipildžiusių svajonių geopolitika. Kolonializmo nostalgija

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda

Ką darysime istorijai?

Pastabusis

2013 Nr. 7