Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Aginskaitė Simona

 

Pastabos

Lenkijos valdžia ir dešiniųjų entuziazmas

Ališauskas Vytautas

 

Įžvalgos

Pakeliui į vienvaldystę Europos Sąjungoje?

Girnius Kęstutis K.

 

Vytauto Kubiliaus premija 2015

Laudatio Laimantui Jonušiui

Katkus Laurynas

 

Šiandiena

Mirę paminklai gyviems idealams

Antanavičiūtė Rasa

 

Pasaulis

Tiesiai per aplinkui: JAV pirminių rinkimų apžvalga ir prognozės

Mickus Justinas

 

Kultūros istorija

Nepatogus Józefo mackiewicziaus liudijimas šiandienos Lietuvai

Antonowicz Mariusz

 

Idėjų istorija

Penki politinio abejingumo šaltiniai (I): Europos idėjų istorijos etiudas

Čelutka Simas

 

Akademybė

Civilizacija epochų lūžyje

Daugirdas Tomas

 

Filosofija

Patriotai, tėvynė ir patriotizmas

Girnius Kęstutis K.

 

Atmintis

Vytautą Landsbergį kalbina Valdemaras Klumbys. Apie sąjūdį iki Sąjūdžio

Klumbys Valdemaras, Landsbergis Vytautas

 

Nustebimai

Apie efektyvumą ir uždarytas ligonines

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Kaip sukurti (nacionalinį) teatrą per penkerius metus

Jevsejevas Andrius

 

Apžvalga

Kas darosi Lenkijoje?

Wołek Artur

 

Apžvalga

Šarūno Saukos veidas: žmogus ir menininkas

Poškus Vidas

 

Apžvalga

Filmas “Aš už tave pakalbėsiu”: supaprastinta recenzija

Kropaitė Živilė

 

Apžvalga

Genezės. Vystanti skintų gėlių puokštė

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

Knygų mugė

2016 Nr. 1