Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Sabutis Mindaugas

 

Paieškos

Kintantis požiūris į vidaus karus

Girnius Kęstutis K.

 

Kritika

Karas, kurio nebuvo

Daugirdas Tomas

 

Šiandiena

Pastabos apie Akto šaltinius

Subačius Paulius

 

Poezija

Eilėraščiai (iš neišleistos knygos)

Juškaitis Jonas

 

Konversatoriumas

Pascalį Brucknerį kalbina Rosita Garškaitė. Europos kelias – pro ankštus vartus

Bruckner Pascal, Garškaitė Rosita

 

Tema: Leipcigo knygų mugė

Lietuva – šalis viešnia Leipcigo knygų mugėje: Pasirodymai, pamatymai, vaizdas

Šepetys Nerijus

 

Tema: Leipcigo knygų mugė

Pirmasis pasaulinis karas: Vilniaus atradimas

Laučkaitė Laima

 

Tema: Leipcigo knygų mugė

Modernistas. Kompozitoriaus biografijos eskizai

Nakas Šarūnas

 

Dailė

Viktorą Liutkų kalbina Giedrė Jankevičiūtė. Art deco keliai į Lietuvą

Liutkus Viktoras, Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga

Greimas intelektualinėje egzilio istorijoje

Katkuvienė Jurga

 

Apžvalga

Emilija iš Laisvės alėjos“: Vaizduotės galiai – tik spalvoti pelenai

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Moirų veidai

Račiūnaitė Tojana

 

Apžvalga

Lietuvos ir Rusijos istorikai dirba kartu

Kilinskas Kęstutis

 

Apžvalga

Kita eskapizmo pakopa

Ludavičienė Jurgita

 

Knygų aidai

Kita Kunčino pusė

Žvirgždas Manfredas

 

Knygų aidai

Trys Platonai

Sabolius Kristupas

 

Knygų aidai

Be tabletės

Tamošaitis Mantas

 

Knygų aidai

Pažymėtas genialumo ženklu

Nedzinskaitė Živilė

 

Knygų aidai

Kaip tapti sėkmingu ir produktyviu mokslininku

Klumbys Valdemaras

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda

Pomponai

Raila Eligijus

2017 Nr. 3