Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Ališauskas Vytautas

 

Paieškos

Nelaukta tauta

Girnius Kęstutis K.

 

Kritika

Kada tapsime netikinčiais?

Daugirdas Tomas

 

Pjesė

Nužengimas I: Balsų miraklis

Katkus Laurynas

 

Mokslas

Publikavimo kultūra humanitariniuose moksluose: kaip (ar) matuoti tekstus ir jų sklaidą?

Petrauskas Rimvydas

 

Sovietika

1946 metų dainų šventė: kaip politinė tauta tapo dainuojančia liaudimi

Putinaitė Nerija

 

Bažnyčia

Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą“: Apie Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia sk. 8

Coccopalmerio Francesco

 

Etika

Dirbtinis intelektas ir besiformuojančių technologijų etika

Amilevičius Darius

 

Literatūra

Vienos dainos istorija: „Aš atsisakiau savo močiutei“

Citavičiūtė Liucija

 

Apžvalga

Atminimo lentelės, kur jūs? Apie atminimo lentelių politiką Varšuvoje ir Vilniuje

Vitkus Zigmas

 

Apžvalga

Nemuziejaus“ nesėkmė

Garškaitė Rosita

 

Apžvalga

Baltos lankos“ Greimo pėdsakais

Merežnikova Jekaterina, Oržekauskienė Austėja

 

Knygų aidai

Apie skaitytiną šeimos ir tylos istoriją

Čerškutė Jūratė

 

Apžvalga

Lemtingas trūkumas: Personažai ir archetipai

Aušrotas Ramūnas

 

Knygų aidai

Vietoj terapijos

Tamošaitis Mantas

 

Knygų aidai

Rašymas už ribų

Dragenytė Ramutė

 

Knygų aidai

Vokiečiams apie mūsų literatūra

Jonušys Laimantas

 

Knygų aidai

Naujas vardas senojoje Lietuvos literatūroje?

Nedzinskaitė Živilė

 

Knygų aidai

Turinys formos kalėjime

Jovaiša Liudas

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda

Pomponai

Raila Eligijus

2017 Nr. 5