Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Terleckas Antanas

 

Nustebimai

Apie sveiką sielą nesveikame kūne ir atvirkščiai

Azguridienė Guoda

 

Kritika

Ar laisvė suderinama su lietuvybe?

Daugirdas Tomas

 

Atmintis

Aš prieš kunigą neisiu klauptis“: Bolševiko atsiminimai apie audringą 1905–1919 m. periodą

Poderis Martynas

 

Esė

Avenida 5 Sur: Hipsterių klausimu

Katkus Laurynas

 

Sovietų valdžios šimtmetis

100 metų nelaimė

Landsbergis Vytautas

 

Konversatoriumas

Tatjaną Aleknienę kalbina Tautvydas Vėželis. „Filosofija galėjo vadintis filologija“

Aleknienė Tatjana , Vėželis Tautvydas

 

Žydiškieji svarstymai

Amosas Ozas ir žydiškosios tapatybės klausymas

Puslys Donatas

 

Kultūros istorija

Atspindys namuose: Veidrodis Lietuvos dvarininko namų interjere XVIII–XXa. pradžioje

Užuotaitė Indrė

 

Istorija

Dirbtinė šeima: vaikų darželiai tarpukario Lietuvoje

Griniūtė-Tumelienė Ieva

 

Apžvalga

Tojaną Račiūnaitę kalbina Mantas Tamošaitis. Senąją Lukiškių Dievo Motinos ikoną atidengiant

Račiūnaitė Tojana, Tamošaitis Mantas

 

Apžvalga

Suvažiavimas toks suvažiavimas

Šepetys Nerijus

 

Apžvalga

Mažos literatūros: kaip išvengti lokalumo?

Laurušaitė Laura

 

Apžvalga

Tarp chaoso ir kosmoso: Dvi šveicariškos bolševikinio spalio interpretacijos

Kareniauskaitė Monika

 

Knygų aidai

Peikiamasis žodis kvailybei

Buividavičiūtė Lina

 

Knygų aidai

Aksominė poezija

Dragenytė Ramutė

 

Knygų aidai

Toli blizganti regimybė

Žvirgždas Manfredas

 

Apžvalga

Aukštai virš rūgių, giliai po bedugnėmis

Butnoriūtė Neringa

 

Knygų aidai

Marginalijos išpuoselėto teksto paraštėse

Jovaiša Liudas

 

Knygų aidai

Kaip kronika tampa istorija

Subačius Paulius

 

Knygų aidai

Kovų su maskvėnais istorijos

Diemantaitė Vita

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda

Pomponai

Raila Eligijus

2017 Nr. 8