Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

In memoriam Petrui Kimbriui (1948–2018)
Trys Kimbrio dėsniai
Vytautas Ališauskas

In memoriam Petrui Kimbriui (1948–2018)
Tyrlaukiai
Oskaras Milašius

Laiškas redaktoriui
Apie tiesą ir bullshit
Albinas Januška

Kritika
Europa ant slenksčio
Tomas Daugirdas

Lectio difficilior
Dangaus karalystės nepriklausomybės deklaracija
Mantas Adomėnas

Tema: Silva rerum dešimtmetis
Tarsi anti-Antigonė
Tomas Vaiseta

Tema: Silva rerum dešimtmetis
Dešimtmečio pop ginčas
Jūratė Čerškutė

Tema: Silva rerum dešimtmetis
Pastanga grąžinti epochą: Silva rerum kaip kultūros reiškinys
Mantas Tamošaitis

Žydiškieji svarstymai
Kaip mąstyti apie istoriją moderniame pasaulyje?  Leo Straussas ir Karlas Löwithas apie istorijos prasmę ir pavojus
Simona Merkinaitė

Klasika
Peloponesiečių ir atėniečių karas III: Melo kampanija ir atėniečių pokalbis su meliečiais
Tukididas

Proza
Valia būti laimingam
Thomas Mann

Apžvalga
Vorobjovo užburti
Vytautas Ališauskas

Apžvalga
Kas naujo istoriniame kine?
Antanas Terleckas

Apžvalga
Konferencija mieste, kuriame užgimsta vėjas
Laura Laurušaitė

Apžvalga
Sruoga su varlyte ir be jos
Mantas Tamošaitis

Knygų aidai
Gilūs ir paviršutiniški įkvėpimai
Virginija Cibarauskė

Knygų aidai
Tarybų Lietuvos kaimas iš arti
Elena Baliutytė

Knygų aidai
Kai tiesė yra labirintas
Aistė Kisarauskaitė

Knygų aidai
Dvasininkų dienoraščiai ne vien apie dvasinius dalykus
Arūnas Streikus

Knygų aidai
Apie tarpukario Lietuvos žydų teatrą
Rasa Vasinauskaitė

Knygų mugė
Knygų mugė

Užsklanda
Gėris, grožis ir tiesa
V. D.

 

2018 Nr. 3