Laiškas redaktoriui
Ramūnas Terleckas 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Įvairios laisvalaikio leidimo formos 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Medžių miestas: laukinis, apleistas ar kultivuotas? 6

Poezija
Konstantinas Kavafis. Eilėraščiai 8

Filosofija
Rémi Brague. Sekuliarios visuomenės
negalimybė: Visuomenės išlikimui būtinas
transcendentinis horizontas 9

Visuomenė
Toma Bružaitė. Apie krikščioniškas vertybes 14

Pro et contra
Bernardas Gailius. Ne-karas yra taika.
Atsakymas Kaziui Preikšui 17

Atmintis
Nerija Putinaitė. Liaudies buities
muziejaus steigimas: Lietuviškoji „rezistencija“
ar sovietinis standartas? 21

Sovietika
Marius Ėmužis. Trojos arklys Centro
Komitete: Kaip viena šeima partiją paralyžiavo 28

Istorija
Liną Būgienę ir Radvilę Racėnaitę
kalbina Mantas Tamošaitis. Vietoje
grindinio – bulvės: pokario vilniečių atsiminimai 34

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Ernestas Parulskis. Maskva Tilto gatvėje 40

Esė
Gilbert Keith Chesterton. Dėkingumo
filosofija 43

APŽVALGA
Jurgita Ludavičienė. Kengūros žvilgsnis pro
hibridinį tinklą 46

Gintautą Trimaką kalbina Vytautas
Ališauskas. „Einu per miestą šviesos keliu“ 50

Brigita Gelžinytė. Apie šviesoje švytinčią tamsą:
Eglės Ulčickaitės parodos „Fragmentai“ motyvais 53

Tojana Račiūnaitė atsako į Giedrės Jankevičiūtės
klausimus. Kaukė ir veidas: dailės istorija ar
daugiau? 56

Goda Dapšytė. „Paimti pauzę“: Vyčio Jankausko
šokio spektaklio Ekspansija. Visata įeina į
mano kūną premjera 61

Irena Vaišvilaitė. In memoriam vysk. Paulius
Baltakis OFM (1925–2019) 63

KNYGŲ AIDAI
Ramutė Dragenytė. Egzotiška egzodika 65

Elzbieta Reivytytė. Persekioti Radvilavičiūtę 67

Manfredas Žvirgždas. Sovietinio pieno taku 69

Laima Laučkaitė. Vilniaus piešimo mokyklos
enciklopedija 71

Povilas Andrius Stepavičius. Žemaičių bajoro
mintys apie bites ir žuvis 73

Ruslanas Baranovas. Plečiant filosofijos istorijos
ribas. Ledi Anne Conway anamnezė 75

Knygų mugė 77

Užsklanda
Eligijus Raila. Pomponai 79

Užsklanda
V. D. Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 4