Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei, arba Mintys apie Rusiją
Vytautas Toleikis 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Tiesos matymas 5

Kritika
Tomas Daugirdas
Ar reikia paminklo Antanui Smetonai? 9

Šiandiena
Kazys Preikšas. Sraigės kibire 11

Poezija
Josifas Brodskis. Praesentatio Domini 14

Europa
Monsinjorą Tomášą Haliką kalbina Rūta
Tumėnaitė. Skaityti laikų ženklus 16

Teologija
Holger Lahayne. Trejybė ir pilietinė
visuomenė 20

Atmintis
Péter Kőhalmi. Holokaustas ir atmintis
Miklóso Erdély darbuose 29

Konversatoriumas
Rogerį Berkowitzą kalbina Simona
Merkinaitė. Hannah Arendt ir naujosios
visuomenės 36

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Mantas Adomėnas. Miestas kaip meno
kūrinys 41

APŽVALGA

Nuolat ieškau „mes“, o ne „aš“. Gabiją Grušaitę
kalbina Jūratė Čerškutė 47

Rūta Miškinytė. Pažadinti, bet prisnūdę: Apie
parodą areštinėje ir sukilėlius 51

Laura Petrauskaitė. Vilnietis Brazilijoje:
Dailininko Lasario Segallo istorija 54

Laima Laučkaitė. Moï Ver: Vilnius Bauhauzo
žvilgsniu 59

In memoriam
Vytautas Volungevičius. Edvardas Gudavičius
(1929–2020) 62

Simas Čelutka. Rogeris Scrutonas (1944–2020) 64

KNYGŲ AIDAI

Lina Buividavičiūtė. Žaidimas, provokacija ir
knygininko bibliofobija 65

Markas Aurelijus Piesinas. Poetas, šešiais balsais
rašantis 67

Dalia Jakaitė. Sugrįžimai, arba Visad dabartiškas
Mamertas Indriliūnas 69

Zenonas Norkus. Baltijos šalys Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos tarpukario užsienio politikoje 72

Katarzyna Korzeniewska. Vadovėlis, mažiausiai
du viename. Ir dar Ka 75

Paulius V. Subačius. Dėl Antano Baranausko
vyskupystės 77

Knygų mugė 78

Užsklanda

Eligijus Raila. Pomponai 80

2020 Nr.1