Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Julius Sasnauskas 1

Sveikinimas Naujiesiems Metams
Vytautas Landsbergis 3

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Orumas 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Mokyklinės literatūros programos: Tarp knygos
užtaiso ir paveldo 8

Atmintis
Kazys Preikšas. Realybės trūkis Sausio
13-osios naktį 10

Poezija
Dovydas Grajauskas. Eilėraščiai 13

Esė
Tomas Vaiseta. Ligoninė ir kalėjimas:
Pastabos apie istorijos paskirtį 15

Dailė
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Ieškokite
Domeikų! Čilės Santjago „Gerosios Vilties
Viešpaties“ atvaizdas Vilniaus katedroje 21

Kultūros istorija
Valentinas Kazlauskas. Religinė askezė,
pietizmas ir menas 29

Istorija
Jurgita Gaižutytė. „Pagerinta“ visuomenė:
Eugenikos pėdsakai tarpukario Lietuvoje 36

Pro et contra
Aistė Paulina Virbickaitė. Skaitytojo
nuotykiai Lietuvos menininkų biografijose 43

Res variae
Tomas Riklius. Gražu, tinkama ir būtina:
Neužbaigtas Šv. Petro aikštės planas 47

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Juozapas Paškauskas. Holmsai ir
pinkertonai XX a. pradžios Vilniuje 52

APŽVALGA
Jūratė Čerškutė. Tendencija ar literatūra,
siužetas ar likimas? 57

Dainą Habdankaitę ir Tomą Šinkūną kalbina
Sigita Šilingaitė. Apie filosofiją mokykloje 60

Katarzyna Korzeniewska. Lenkijoj darosi
vis įdomiau… 63

KNYGŲ AIDAI
Virginija Cibarauskė. 66 paskutiniai Kęstučio
Navako eilėraščiai 66

Živilė Nedzinskaitė. Netaisyklingos variacijų
Homero tema trajektorijos 69

Roma Bončkutė. Nemirtingumo vainikas
humaniškumui 72

Tomas Vaitelė. Nekalbančio režisieriaus
interpretacija 74

Kęstutis Skrupskelis. Apie Trumaną ir Šaltąjį karą 76

Knygų mugė 78

Užsklanda
Jonas Kiriliauskas
Istorijos 80

2021 Nr.1