Turinys:

Laiškas redaktoriui
Mingailė Jurkutė 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Karas Ukrainoje 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Pasaulis po istorijos pabaigos 8

Šiandiena
Salomėja Zaksaitė. „Amžiaus byla“:
Pergalingi kalbiniai žaidimai ir įvarčiai,
praleisti per dešinįjį kraštą 10

Klasika
Kleantas iš Asės. Himnas Dzeusui 13

Europa
Nikodem Szczygłowski. Gravitacijos
centras pasistūmėjęs į šiaurę 15

Konversatoriumas
Žydronę Kolevinskienę kalbina
Emilija Blockutė. Institucija kaip telkinys:
Apie Lietuvių rašytojų draugiją Amerikoje 20

Aktualioji architektūra
Nojus Kiznis. Individuali statyba sovietų
Lietuvoje: Trijų Kauno namų atvejis 26

Literatūra
Jonas Aistis. Nostalgiški užrašai 33

Dailė
Monika Sudintaitė. Perskaityti medalį 43

Miestas
Marija Drėmaitė. Kokius namus statėsi
tarpukario vilniečiai? 50

 

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Vėrinys iš
ligų ir paveikslų: Tautodailininkės Anos
Krepštul muziejus 56

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie sustingusį skaitymą
ir pasaulio suvokimą 62

Akvilė Naudžiūnienė. Vieno muziejaus
istorija: Vilniaus miesto muziejus kaip
patirties namai 65

Vidas Poškus. Bombyx mori pragare 67

KNYGŲ AIDAI

Mantas Toločka. Ruduo kaip ir kiti 69

Ramūnas Čičelis. Skaitymas kaip nežinia 71

Teodoras Žukas. Meno kūrinys apie partizanų
karą 73

Titas Krutulys. Nesavas ir nesvetimas
lietuviškas nacionalizmas iš Mickiewicziaus
perspektyvos 75

Simona Merkinaitė. Istorija kaip lemtis
ir pašaukimas 77

Knygų mugė 80

2022 Nr. 3