Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktorei
Darius Chmieliauskas 1

Kritika
Tomas Daugirdas
Krizė ir grožis 5

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Apie matematiką, egzaminą ir ažiotažą 7

Poezija
Inger Christensen. Eilėraščiai 9

Politika
Mantas Adomėnas. Apie silpnųjų stiprybę:
Trylika tezių apie naujosios Lietuvos užsienio
politikos prielaidas ir principus 11

Literatūra
Akvilė Rėklaitytė. Danse macabre: XX a.
devinto dešimtmečio lietuvių avangardo poetika 20

Visuomenė
Danutė Gailienė. Po trisdešimties metų:
kaip šiandien atrodo savižudybių problema
Lietuvoje? 29

Lietuvos universiteto 100-mečiui
Kęstutis Skrupskelis. Valstybės uola:
Lietuvos universiteto steigimas 35

Aktualioji architektūra
Marija Drėmaitė. Modernistės. Moterys
XX a. architektūroje 45

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Renkant
laikinumo kevalus: Lietuvos kino, teatro ir
muzikos muziejus 52

APŽVALGA

Lutum magnum
Rita Mikučionytė. Lutum magnum kilpos 57

Deima Žuklytė-Gasperaitienė. Dvilypis molis 60

Živilė Nedzinskaitė. Gaudeamus igitur:
pasaulio neolotynistų kongresas Liuvene 63

Eimantė Saldūnaitė. Apie filmą ir kontekstą:
Tvano nebus 65

Krzysztof Czyżewski. In memoriam Pranas
Morkus (1938–2022) 67

KNYGŲ AIDAI

Elena Baliutytė. Vienas lauke karys 69

Lina Buividavičiūtė. Vieną gražią dieną
gali nutikti bet kas 71

Giedrė Kazlauskaitė. Ir velnias perka
„Senukuose“ 73

Audrius Dambrauskas. Ankstyvojo kino
(kunst)kamera 75

Tomas Vaitelė. Sovietmečio sėkmės istorijos
nukeliant Cvirką 77

Knygų mugė 79

Užsklanda
Benjaminas Krokas
Pomponai 80

2022 Nr. 6