Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys: 

Laiškas redaktoriui
Julius Sasnauskas
Niekaip kitaip Vilniuje 1

In memoriam Benediktui XVI
Paulius Subačius. Apie „įsakymus“ 4
Jonas Malinauskas. Popiežius yra tik vienas 6
Mantas Adomėnas. Benediktas: epochos
pabaiga 9

Kritika
Tomas Daugirdas
Ką prisimename minėdami Klaipėdos krašto
metus 12

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Patriotinis auklėjimas 14

Šiandiena
Kazys Preikšas. Karo stovio metai 18

Poezija
Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai 20

Mokykla
Aistė Kučinskienė. Ar pažins Jonelis raides,
arba Apie lietuvių literatūros istorijos galeriją
ir dirbtuves 23

Konversatoriumas
Mindaugą Nastaravičių ir Tomą Vaisetą
kalbina Jūratė Čerškutė. Apie visus pirmus
sakinius 29

Istorija
Tomas Vaitelė. Sovietinės popkultūros
simboliai televizijoje: Vakarų „agentas“
Blinda ir „disidentai“ Petraičiai 35

Literatūra
Vaidas Šeferis. Vokiški Kristijono Donelaičio
eilėraščiai 42

 

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Svečiuose pas
Juozą Miltinį 51

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Laurynas Peluritis. Apie Vilnių ir
alkoholio kultūrą 55

APŽVALGA

Vytautas Ališauskas. In memoriam
vysk. Jonas Boruta (1944–2022) 61

Markas Aurelijus Piesinas. Skonio reikalas 63

Zenoną Butkų kalbina Mikas Danilevičius.
Didžiųjų valstybių interesai Baltijos šalyse
prieš šimtmetį 66

KNYGŲ AIDAI

Giedrė Kazlauskaitė. Ar tai tikrai meilė? 70

Lina Buividavičiūtė. Tanatofobija, širdies
kompasai ir neišverčiamos patirtys 72

Ramūnas Čičelis. Kartojimo prasmė 74
Titas Krutulys. Nauji nervų ligų istorijos
puslapiai 76

Nerija Putinaitė. Marksistinė sovietinių
mentalitetų istorija 78

Knygų mugė 80

 

2023 Nr.1