Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
MINGAILĖ JURKUTĖ 1

Kritika
TOMAS DAUGIRDAS
Krikščionis šiuolaikiniame pasaulyje 6

Politika
TOMAS MARCINKEVIČIUS. Kaip išvirti varlę:
Autoritarizmo pavyzdžiai iš Lenkijos 8

Europa ir pasaulis
CHANTAL DELSOL. Vakarai pavojaus metu:
Prisiminti ir vėl kartu mokytis 11

Miestas
MANTAS ADOMĖNAS. Fuori le Mura 16

Atmintis
LIVETA ŠIKARSKAITĖ. Ką atminimo lentos
pasakoja apie žydų istoriją ir kultūrą? 24

Visuomenė
EGLĖ EIDĖNAITĖ. Ne(be)pri(si)minti:
Ką darome su sovietmečio daiktais? 30

Literatūra
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ. Ar Juozas
Tumas-Vaižgantas rašė dienoraštį? 36

Šešėlių frontas

BERNARDAS GAILIUS. Šaltasis karas: Informa-
cijos rinkimo ir slapto poveikio simbiozė 44

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ. Pas Vėrą
namuose: Dailininkės Veronikos Šleivytės
paveikslų galerija 53

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
VILIUS MĖDŽIUS. Skeiterio miestas 57

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie architektūrą ir atmintį 62

Vaiva Vasiliauskaitė. Picasso ir atominė bomba:
Christopherio Nolano Oppenheimeris 64

KNYGŲ AIDAI

Lina Buividavičiūtė. Kokią poezijos pasaką
seka Simonas Bernotas? 67

Elzbieta Reivytytė. Vienatvės saloje
žvalgantis kūrybiškumo 69

Asta Skujytė. Per Atlantą pūškuojantis siužetas 71

Viktorija Šeina. Išgyventos istorijos pasakojimai 74

Titas Krutulys. Sostinės migracijos jubiliejaus
šešėlyje 76

Laima Laučkaitė. Varnauskas. Kaunietiškasis
Bonnard’as 78

Knygų mugė 80

 

2023 Nr. 6