Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Iš naujosios graikų kalbos vertė Elžbieta Banytė

 

 

 

Laukiau jo

ir sugrįžo

 

Kelionė atgal

 

Visi jo laukė

bet jis sugrįžo

dėl manęs

 

Odisėjas

 

Tik dėl manęs

 

Saulės nusvilintas

jūros apdaužytas

prisikentėjęs

susisielojęs

vienas

medžiojamas

išsekęs

skaudamas

neberyžtingas

bet jis

Pats

Nepakeičiamasis

 

Sugrįžo

ir vėl

tapo mano

 

Grįžtamą dieną[1]

 

Visi jį priėmė

buvau visi

bet

ir kai kas daugiau

Tai

aš buvau

kai kas daugiau

 

Jums kalbu

iš ten

kur man būti

negalima

 

Labiausiai iš visų

Aš jo laukiau

Meilė

Tai yra meilė

Begalinis laukimas

Begalinio laukimo

pabaiga

Kankinanti aistra

Kankinančios aistros

pabaiga

Tai yra meilė

Grįžti

kai ilgesys buvo tapęs

nepakeliamas

Atsiduoti

kai aistra buvo tapusi

nepakeliama

Tai yra meilė

Nepakeliama

 

Šitaip jo laukiau

Nepakeliamai ilgėdamasi

Nepakeliamai geisdama

Labiausiai iš visų

 

buvau visi

ir kai kas

daugiau

 

Kelionė namo

 

Jums kalbu

iš ten kur

nereikėtų man būti

 

Esu ten

kur mane nusiuntė

jis

 

Atvyko

Ir keliavo

Ir ėjo

Ir nekreipė dėmesio

į nieką

Pirma

ką man parnešė

buvo dėmesys

man

Troškau jo

bet

ne šitokio

 

Negalėjo žiūrėti

nei į sūnų

nei į tėvą

nei į žmoną

nei į žmoną

nei į rūmus

nei į žmones

nei į jaunikius

nei į šunį

nei į draugus

nei į jaunikius

nei į dievus

nei į dievus

Galėjo žiūrėti

tik į mane

Troškau jo

bet

ne

šitaip

 

Itakė vìsa

bet

ir kai kas

daugiau

Ne tik medžiai

ne tik vandenys

ne tik lankos

ne tik žemė

ne tik šaltiniai

ne tik prieplaukos

ne tik šešėliai

ne tik drugiai

ne tik naktys

ne tik dangus

ne tik vaisiai

ne tik gėlės

žolės

paukščiai

ne tik

ne tik uolos

ne tik gyviai

Visa tai

bet

ne tik

Visa

ir kai kas

daugiau

 

Odisėjas

Itakėj

 

Grįžtamą

grįžtamą

dieną

 

Kokia įsimylėjusi

sopanti

iš tos meilės

kokia tuščia

be tos meilės

Visa

vien sopanti

trūkstama

meilė

Metų metus

viena be jo

tik laukianti

nebesivilianti

vildamasi nuolat

nuolat nebesivilianti

vildamasi ir laukdama

nebesivilianti ir nelaukianti

tik vildamasi

Tokia yra meilė

Laukti

ir neturėti

Viltis

ir negauti

Geisti

ir laukti

Geisti

ir nesivilti

Geisti

ir nelaukti

Geisti

ir viltis

laukiant

Geisti

ir geisti

nelaukiant

ir nebesiviliant

visad viliantis

ir nuolat laukiant

 

Meilė

kai neateina

kol lauki

Ateina

kai nelauki

Ateina

nes lauki

Ateina

kai nebegalì

daugiau laukti

kai

nebesivili

Jis yra

Jis buvo

mano

Su tokia meile

jo laukiau

Tokią meilę

jam duočiau

Su mintim

iš meilės paklydusiom

Su kūnu

paklydusiu

iš meilės

Paklydusi

visa aš

Itakė

paklydusi

iš meilės

Itakė

nepakeliamai įsimylėjusi

Džiūgaujanti

iš nepakeliamos meilės

Džiūgaujanti

kad yra

nepakeliamai įsimylėjusi

nes dabar

meilė

grįžo

ir pildosi

 

Odisėjas

gera nešantis

 

Jums kalbu

iš ten

kur man būti

negalima

 

Juokiausi

visu kūnu

Vėl atradau

savo kūną

ir juokiausi

nesidrovėdama

išsitiesusi prieš akis

dievams ir žmonėms

Juokiausi

pečiais

pėdomis

krūtimis

sėdmenimis

dantimis

akimis

pilvu

plaukais

visais savo įtrūkiais

visu svetingumu

visais pažadais

visais papročiais

visais pasirodymais

visais santykiais

visais įstatymais

visais žyniais

visais vandenim

visais gyvūnais

Visa

Itakė

 

Tegu sau šneka

Nėra

kitos laimės

Ji viena

Meilė

ją duoda

Tik meilė

duoda

šią laimę

kuri viena

ir nėra kitokios

Meilė

yra

laimė

Ir kas ją turi

nenori prarasti

Ir kas jos ieško

gyvena dėl jos

Ir kas ją randa

nieko kito nenori

Ir kas netenka

nieko kito neturi

kad išgyventų

Ir kas jos neranda

negyvena

 

Jums kalbu

iš čia

kur mane atsiuntė

jis

 

Grįžo

bet neparvežė apkabinimų

ar meilaus šnabždesio

jokio glostymo

jokio geidulingo

lietimo

nei bučinių

bučinių iš ten

kur

visus susirinkusius

iš tuščios meilės

išžudė

Grįžo

bet neparvežė

vienybės

Grįžo

ne tam

 

Ne taip lyg stovėtų

prieš Penelopę

atsistojo priešais mane

Atsistojo priešais mane

lyg

priešais jaunikius

Ne į juos nusitaikė

Pakėlė savo lanką

jį ištempė

kaip ištempia tik jis

savo lanką

išžudyti jaunikiams

ir į mane nusitaikė

 

To nelaukiau

Buvau pasirengusi

jam atsiduoti

jam duoti

kiek turiu

kiek reikia

kad išsigelbėtų

kad taptų laimingas

kad

vien tik manasis

taptų laimingas

 

Niekur

neradęs

to ką jam duočiau

Iš niekur neparsivežė

ko jam reikėtų

Jam reikėjo manęs

Jo laimė

buvau aš

 

Negrįžo mylėdamas

Į mane nusitaikė

ir pripildė

savo smaigalių

man visą kūną

 

Pasenęs

sudaužytas

išduotas

be svajonių

be saviapgaulės

niekieno nelydimas

išsekęs

sutriuškintas

Viskas jam už nugaros

Priešais jį

tik aš

Odisėjas

o priešais jį

tiktai

Itakė

Nieko daugiau

 

Niekada daugiau

nebuvo taip

ištempęs

savo lanko

Niekada daugiau

jo strėlė

neišlėkė

su tokiu įsiūčiu

taip taikliai

Niekada daugiau

ji taikinio

nepasiekė

taip

jį perverdama

Mane visą

pripildė

savo strėlės

smaigalių

 

Maniau

kad aš

jį padarysiu

laimingą

Ne jis

Nepaliko taško

kur neįėjo

bet ne šitaip

kaip norėjau

geidžiau

norėjau

kad įeitų

Visur

skausmo smaigaliai

Itakė

kuriai visur skauda

Skausmai

visi kartu

neišsilaikiau ant kojų

Iš skausmo

nugriuvau

Meilė

Suskilusi

vienybė

 

Suvarpytas kūnas

Odisėjo

strėlės

Itakė

paslika

 

Meile

meile

kviečiau ją

Kurgi meilė

kviečiau

 

Neatėjo meilė

Atėjo Odisėjas

Ir tada

ėmė man duoti

Tada

davė man viską

 

Tas klastingas meilužis

priešiškas garbintojas

priešgina vyras

atvirkščias užkariautojas

Ką tik rado

kirvį

peilių

kardų

durklų

kas tik aštraus

į rankas jam pakliuvo

su viskuo

mane akėjo

lengva ranka

Ir mano kūnas

viską priėmė

 

Apstulbau

Nusigandau

Itakė

sustingau

priešais

jo apsiaustį

iš priekio

iš visur

puolimą

Nesuspėjau

Man sutrukdė

begalinis

aistros laukimas

Nekovojau

nesipriešinau

Mane pribloškė

išsipildymo

tikrumas

žinia

kad dabar bus

mano

pagaliau

many

 

Ir priėmiau

jo neapykantą

 

Net Trojos

šitaip nesugriovė

Net Troja

šitaip nenustebo

Net Troja

šitaip nesusigūžė

kaip aš

 

Tik neapykanta

 

Tam nereikėjo

dešimt metų

Netrukus

viskas baigėsi

 

Jis vienas

ištisa kariuomenė

Visi achajai

Visi karo vežimai

Visi ginklai

Visa neapykanta

Visas priešas

 

Pasenęs

pervargęs

praradęs viltį

sužlugdytas

išsibaigęs

bet

įpykęs

įpykęs

sužvėrėjęs

nesustabdomas

apimtas šėlo

neperkalbamas

ryžtingas

pasiruošęs

pasiruošęs

pribrendęs

šitam žygiui

šaukė

vis dar girdžiu jo balsą

čia kur dabar esu

kur jis mane nusiuntė

girdžiu jo balsą

šaukė

Jei nebūtų Itakės

nebūtų ir Trojos

Jei nebūtų Trojos

nebūtų Itakės

Šaukė

perdžiūvusia gerkle

išdužusiais dantim

išplėštu liežuviu

šaukė

šaukė

ir buvo visas

visa kariuomenė

kuri šaukė

prakaituodama

purvina

druskuota

kruvina

šaukė

Jei nebūtų Trojos

nebūtų ir Itakės

Jei nebūtų Itakės

nebūtų Trojos

Visa kariuomenė

taip šaukė

taip šaukė

 

Čia kur esu

vis dar girdžiu

 

Po Trojos

 

Dėl jo kentėjau

Jį apraudojau

Dėl jo aukojau

Dėl jo nemigau

Jo

ir tik jo

laukiau

geroji

svetingoji

motiniškoji

jo žemė

jo motinynė

buvusi

jo tikslas

jo grįžimas

buvusi visa

Jam parodžiau

Penelopę

Eumają

Telemachą

Euriklėją

Argą

Laertą

Jo rūmus

Jo laukus

Jo sostą

Jo tautą

Medžius

Paukščius

Vandenis

Spalvas

Gėles

Vabzdžius

Bangas

Kvapus

Stalus

Ugnį

Vidurnaktį

Šokius

Dainas

Džiaugsmą

Ramybę

Meilę

Ramybę

Meilę

Ir dar daugiau

 

Jam parodžiau

save

Pažiūrėjo

virš manęs pasilenkęs

ir ko ieškojęs

tą rado

ir nuo čia

prasidėjo

puolimas

 

Pasilenkęs

su neapykanta

Odisėjas

Gera nešantis

 

Aš ne Troja

šaukiau jam

Aš ne Troja

Ne Hektoras

Ne Priamas

Ne Paris

Ne Poliksenė

Ne Kasandra

Ne Andromachė

Ne Hekabė

Ne Paris

Ne Hektoras

Ne Hektoras

Ne Troja

Ne trojiečiai

šaukiau

ne trojiečiai

Ir mano balsas

sklido

iš jo strėlės smaigalių

 

Jums kalbu

iš ten

kur man būti

negalima

 

Tuščias vyras

štai kas buvo

Tuščios gyslos

tušti raumenys

tušti nervai

Visas tuščias

Pilnas

tik neapykantos

 

Ir dabar urzgė

Jei nebūtų tavęs

nebūtų ir jos

Jei nebūtų jos

nebūtų tavęs

Tuščias vyras

neapykantos pilnas

urzgė

iš pykčio

 

Juodasis grįžimas

 

Ir tada

pasijutau

nelaiminga

Viskas kartu

ir kartu

jau per daug

Nieko nereikia

uosto nei karo laivams

nei grįžimui

Nei prieš

nei po kelionės

Nei paguodos

nei troškimų

Šito

nesinori

ir nereikia

niekam

 

Negrįžtamą dieną

 

Nepradėjo nuo vieno

Pradėjo nuo visų

nuo visų kartu

Žudė

ir žudė

iš pradžių visus kartu

po to likusius

Telemachas

Euriklėja

Eumajas

Laertas

Penelopė

Argas

sostas

rūmai

laukai

bangos

kalvos

lankos

miškai

paukščiai

keliai

šventyklos

žudė

žudė

nė vienas ne pirmas

nė vienas ne paskutinis

tauta

jaunikiai

žyniai

vergai

gyvuliai

ramybė

meilė

ramybė

meilė

ir

dar daugiau

 

Itakė

kraujuose

Itakė

sukapota

be galvos

Itakė

sužalota

išmėsinėta

iškastruota

užsmaugta

iškankinta

nusiaubta

Itakė

sulaužytais kaulais

išmuštais dantimis

išplėštu liežuviu

išluptomis akimis

nukirstais medžiais

sudegintais namais

Itakė

išskerstomis bandomis

sugriautais namais

ištryptais laukais

pelenuose

sunkiai sužalota

apdeginta

sugriauta

ištuštėjusi

Itakė

be jūros

be dangaus

be žmonių

be gėlių

be dainų

be

be

 

Ir nugrimzdau

 

Jūros apsemta

skęstanti

dūstanti

Itakė

į juodąjį gylį

tamsą

bešviesę

 

Visi kartu

ten kur

dabar esam

kur mus nusiuntė

jis

 

Nugrimzdome

 

O dabar

nieko

 

Tuščias paviršius

Nebanguojančios bangos

Jūra ne salos

 

Ten kur esame

mūsų nėra

 

Jums kalbu iš ten

kur mūsų nėra

 

Ir jis

kur bebūtų

Išvyko

Neišvyko

Pasiliko

Kur likti

Neliko

nieko

Kur keliavo

Jo nemačiau

išvykstančio

Ir daugiau jo nebemačiau

Kas jį matė

Niekas nematė

Praėjo

metų metai

nuo tada

Kas jį matė

Niekas nematė

Kas gi matytų

Dingęs

Tai yra

dingęs

žmogus

Dingęs

kūnas

Niekas nežino

Niekas

negirdėjo

daugiau niekada

apie jį

Niekas

nebeprisimena

kas buvo

jo vardo

Niekas nežino

Išvyko

sugrįžo

pradingo

Kas toks buvo

kur karaliavo

Nei kur

jis keliavo

Nei kur

jis mokėsi

ir mokėsi

Nei ką

jis mylėjo

Nei ko

jis ilgėjosi

Nei ką

jis sukūrė

Nei kas

Jį mylėjo

Nei ką

nugalėjo

Nei kas

sugrįžo

Kas buvo

Niekas

To kas svarbu

Niekas

 

Jis

pradingo

vėliau

po daugelio metų

nei vienas

 

Niekas

Grįžęs

negrįžęs

 

Ir mes čia

kur esame

Juoda ramybė

Begalės asfodelijų

Nuoga tyla

Sušalusi tuštuma

Drėgna tamsa

Amžinas nejudrumas

Visi mes čia

Niekur

Šešėliai

be pavėsio

Ir jis

kad ir kur būtų

jei kur nors yra

šešėlis ir jis

be pavėsio

 

Kalbu

bet manęs nėra

 

papjautoji

Ir visi aplinkui mane

papjauti

Labiausiai neišmatuojamose

gelmėse

 

Šaukiu

kad išgirsčiau

savo balsą

Niekas manęs negirdi

Itakė

Hade

po vandeniu

dingusi

Hado

gelmėse

 

Negrįžęs

grįžęs

 

Šaukiu

kad išgirsčiau

savo vardą

Jį girdžiu

tiktai aš

 

Negrįžęs

grįžęs

negrįžęs

 

Šaukiu savo vardą

girdžiu jį

ir

mano vardas

yra

Troja

 

2004 05 7–11

 

[1] Orig. pateikiama Homero Odi­­sėjos I giesmės 9 eil. frazė νόσ­τιμον ἦμαρ; į lietuvių kalbą vertė­ Antanas Dambrauskas – vert. past.