Naujojo Židinio-Aidų redakcija maloniai praneša, jog pirmą kartą išleistas pilnas Hesiodo kūrinys Darbai ir dienos. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Jau daugiau nei penkiolika metų lietuvių literatūroje sėkmingai funkcionuoja Hesiodo „Teogonijos“ vertimas. Tačiau iki šiol nebuvo pilno, šiuolaikine tekstologija pagrįsto ir adekvačiai komentuoto Hesiodo „Darbų ir dienų“ vertimo.

„Darbai ir dienos“ – antras autentišku laikomas graikų literatūros pradininko Hesiodo kūrinys, tyrinėtojų nuomone literatūriniu ir idėjiniu požiūriu ne mažiau reikšmingas negu „Teogonija“. Jame plačiai pristatomos archajinės graikijos gyvenimas, vertybės, papročiai. Ši Hesiodo poema tapo provaizdžiu daugeliui kaimo gyvenimą ir gamtos ciklą vaizduojančių epinių poetinių kūrinių, pradedant Vergilijumi, paveikusiu Donelaitį, baigiant tokiais modernizmo klasikais kaip Thomas Stearnsas Eliotas. Joje išdėstyta epochų kaitos (aukso, sidabro ir t.t.) koncepcija tapo vienu svarbiausių kultūrinių mitų veikusių ir tebeveikiančių ne tik vaizudotę, bet ir istorijos refleksiją. Tradicinių moralinių vertybių gynimas, sąžiningo darbo apoteozė, gilus socialinio teisingumo jausmas sudaro archajinio teksto šerdį.