Iš danų kalbos vertė Dovydas Grajauskas

VARIANTIŠKUMAI

1

Dabar viskas sukasi apie tą laimingą mašiną

                      Su vyru kuris yra baltas ir valgo druską

Kur jam dabar eiti? Niekur jam dabar neiti

                      Jo žodžiai ir išmatos yra žvaigždės

2

Dabar viskas sukasi apie tą šlykščią fantaziją

                      Su vyru kuris pašo plunksnas angelui

Ką jis darys? O ką dar?

                      Jis taip gražiai šnekasi su dangum

3

Dabar viskas sukasi apie tą fantastišką spektaklį

                      Su vyru, kuris pasidega

Ką jis pasakys? Ar yra dar ką pasakyti?

                      Kalba eina apie pasigailėjimą

4

Dabar viskas sukasi apie ratą, kuris nesisuka

                      Su vyru, kuris visiškai išprotėjo

Kur jam dabar eiti? Niekur jam dabar neiti

                      Jo kūnas yra dovana žemei

5

Dabar viskas sukasi apie tai nė nepastebi

                      Vyras išliejo savo sėklą

Jis kalba su visais Jis prie visų prieina

                      Moterys gimdo

6

Dabar viskas sukasi ir bėgi ir bėgi visą gyvenimą

                   Gyvenimui nevalia pranykti

O ir kodėl turėtų?

                   Kai visi pralenks visus

7

Dabar viskas sukasi apie žodį kuris eina kiaurai

                   Ir visus pritrenkia jo tyla

8

Dabar viskas sukasi ir šunys loja

JUNGLUMAI

1

Pirmajame fabrike yra antrasis, antrajame yra

trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. fabrikas

Fabrike nr. 3517 stovi žmogus prie aparato

Fabrike nr. 1423 stovi žmogus prie aparato

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie laisvę

Visų šitų vieningų fabrikų gale stovi žmogus ir daro

pinigus

2

Pirmajame barake yra antrasis, antrajame yra

trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. barakas

Barake nr. 3517 guli žmonės sukrauti į krūvą

Barake nr. 1423 žmonės visiškai vienodi

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie taiką

Visų šitų vieningų barakų gale sėdi piktas generolas

3

Pirmojoje įstaigoje yra antroji, antrojoje yra

trečioji, trečiojoje yra ketvirtoji etc. įstaiga

Įstaigoje nr. 3517 visąlaik sandėliavo apibrėžtas anomalijas

Įstaigoje nr. 1423 individai kurie sakė kad anomalijos yra normalu

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie bendruomenę

Visų šitų vieningų institucijų gale sėdi ekspertų

komitetas

4

Pirmajame parlamente yra antras, antrajame parlamente yra

trečias, trečiajame parlamente yra ketvirtas etc. parlamentas

Parlamente nr. 3517 kalbama apie valdžią

Parlamente nr. 1423 kalbama apie valdžią

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo kad reikia truputį daugiau vaizduotės

Pabaigoje visų šitų laimingų parlamentų gale sėdi gerai apmokamas

Patarėjas

5

Pirmojoje kontoroje yra antroji, antrojoje yra

trečioji, trečiojoje yra ketvirtoji etc. kontora

Kontoroje nr. 3517 sėdi patarėjas kuris patarinėja

administratoriui

Kontoroje nr. 1423 sėdi administratorius kuris administruoja

patarėją

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie požiūrį

Visų šitų vieningų kontorų gale sėdi gerai apmokamas

slaptas stebėtojas

6

Pirmajame banke yra antrasis, antrajame banke yra

trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. bankas

Banke nr. 3517 sėdi žmogus ir skaičiuoja bendras

karines išlaidas

Banke nr. 1423 sėdi žmogus ir skaičiuoja bendras

karines pajamas

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie teisingą padalijimą

Visų šitų vieningų bankų gale sėdi gudrus apgavikas

7

Pirmajame koncerne yra antrasis, antrajame koncerne yra

trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. koncernas

Koncerne nr. 3517 sėdi žmogus ir skaičiuoja darbuotojo

nešamas įplaukas

Koncerne nr. 1423 sėdi žmogus ir skaičiuoja darbuotojo

vidutinę gyvenimo trukmę

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie žmogaus teisę į

nuosavą gyvenimą

Visų šitų vieningų koncernų gale sėdi piniginė dinastija

8

Pirmojoje visuomenėje yra antroji, antrojoje visuomenėje yra

trečioji, trečiojoje yra ketvirtoji etc. visuomenė

Visuomenėje nr. 3517 sėdi žmogus ir samprotauja apie

visuomenę

Visuomenėje nr. 1423 sėdi žmogus ir samprotauja apie

visuomenę

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie laimę

Visų šitų vieningų visuomenių pabaigoje sėdi p.          

ir šypsosi:

I’m very pleased to meet you. You are my very first patient

Inger Christensen (1935–2009) – danų rašytoja, poetė, ryškiausia savo kartos eksperimentinės poezijos figūra. Versta iš: Inger Christensen, Det, København: Gyldendal, 2019.