Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

HEKTORO KŪNAS #3

Daktare Fermi,

Turime pagrindo manyti,

Kad šešėlis užfiksuotas koordinatėmis

RA 5h 35m 17s Dec -5 23‘ 28“,

Tai – Hektoro kūnas.

Aišku, Hade kaip Hade,

Nauji rezidentai nemato nieko.

Čia, kaip ir kitoje Stikso pusėje,

Šviesa galiausiai paliečia viską,

Bet reikia palaukti.

Daktare, kol kas neaišku,

Ar kūnas sąmoningas. Net jeigu taip,

Jis turi Hektoro atmintį,

Kuri čia

Nereiškia nieko.

Kūnas pačiame tuštumos centre,

Todėl kontaktas su kitomis būtybėmis

Dar milijardą metų neįmanomas.

Daktare, įdomu,

Ar galima ištverti tokią vienatvę,

Nepradedant kliedėti.

Jo delnai tikriausiai

Vis dar jaučia Trojos smėlį.

Jo akiduobių dugne tikriausiai

Vis dar šmėžuoja mylimųjų šešėliai.

Tikėtina, kad jo ausyse

Aidi aimanos ir verksmas,

Nors terpė aplink,

Švelniai tariant,

Nelabai tinkama sklisti garsui.

Daktare, suprantama,

Niekas daug ir nesitiki iš Hado.

Bet niekas negali patikrinti,

Kas ten giliai tamsoje.

Galbūt

Ūkai ir žvaigždynai,

Dulkės ir kristalai.

Galbūt

Driekiasi upės,

Kuriomis teka sielos

Abiem kryptimis.

Galbūt

Civilizacijos. Imperijos. Miestai.

Daktare Fermi,

Jam tikriausiai baisu,

Kad net ir čia,

Po mirties,

Dvi neutroninės šaltos

Achilo akutės

Ieško kontakto.

HEKTORO KŪNAS #5

Daktare Boltzmanai,

Prieš jus – Hektoro kūnas.

Atleiskit už netvarką,

Kūnas ilgai maudytas Trojos smėly ir žvyre.

Matote, dalis visų žaizdų, nubrozdinimų ir įbrėžimų –

Pomirtiniai.

Tik viena esminė, durtinė.

Pro ją tikriausiai ir patenka šviesa.

Daktare, žmonės kalba, kad kūnas –

Iš meilės ir sėklos. Kai kurie sako – iš obuolio,

Bet ir ši hipotezė mažai tikėtina.

Kūnas iš anglies, vandenilio ir deguonies.

Pirmaujanti teorija sako, kad Hektoro kūnas buvo

Karštoje masėje. Kad kylant slėgiui,

Ji galiausiai sprogo.

Tada tikriausiai ilgai Hektoro kūnas keliavo kosminiais greičiais,

Buvo lipdomas į junginius, iširęs ir vėl perlipdytas.

Tada jį pagavo trauka ir seka cheminių bei biologinių transformacijų,

Į kurias nesigilinsim, dėl laiko stokos.

Maždaug taip Hektoro kūnas tapo Hektoro kūnu.

Bet, daktare, manau, abu suprantame,

Labiau tikėtina, kad tuštumos centre

Spontaniškai susiformavusios

Homero smegenys

Projektuoja dar vieną kanoną.

Mes ir esam šios smegenys.

O jų prognozė tokia – – –

Hektoro kūnas iširs,

Nes struktūros ieško stabilumo

Ir dažniausiai jį randa.

Hektoro kūnas taps pelenais ir

Sudrums atmosferą, nes tokia

Priamo valia.

Hektoro kūnas sulauks

Šalčio, tada ugnies, tada vėl šalčio,

Nes energija yra amžina,

Bet karštis yra laikinas.

Hektoro kūnas pasklis po visatą,

Nes trauka yra visagalė, bet atsitiktinė.

Ir jį liūliuos visata.

Ir jį liūliuos entropija.

Ir jį liūliuos visi ekvilibriumai.

Ir, daktare Boltzmanai, jeigu visata išties yra amžina,

Hektoro kūnas turėtų vėl tapti obuoliu.

Tik vargu ar kas nors jo atsikąs.