Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Bernardas Gailius. DŽEIMSAS BONDAS. Mitas ir politika

10,00 

Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 287 p.

Neturime

Aprašymas

Bernardas Gailius – istorikas, publicistas ir politikos apžvalgininkas, puikiai derinantis provokuojančias įžvalgas ir skaitytojui prielankų ra­šymo stilių. Baigęs teisės ir istorijos studijas Vilniaus universitete, Gailius­ 2006 m. debiutavo kaip autorius išleisdamas knygą Partizanai tada ir šian­dien. 2008 m. pasirodė antroji jo knyga Nusikaltimai prie Smetonos.

Trečioji Gailiaus knyga Džeimsas Bondas. Mitas ir politika – tai akademinė studija ir intymi išpažintis tuo pat metu. Joje neatsiejamai susipina autoriaus asmeninė gyvenimo patirtis ir jo originalus istorijos bei politikos apmąstymas. Skverbdamasis gilyn į Bondo mitą, Gailius siekia suprasti ir atskleisti šiuolaikinių vakariečių padėtį juos supančio pasaulio atžvilgiu, galiausiai atsiremdamas į amžiną nepanaikinamo ir nesunaikinamo žmo­gaus politiškumo problemą.

Ši studija yra mito struktūros rekonstrukcija – žanras gerai žinomas nuo klasikinės antropologijos laikų, tačiau Lietuvoje, tiriant šiuolaikinės kul­tūros pavidalus, berods, neišmėgintas. Autorius nuosekliai įrodinėja, kad agento Džeimso Bondo mitas yra sekuliarios visuomenės, nepajėgiančios skaidriai mąstyti apie blogį, tačiau vis dar svajojančios apie tokio mąstymo galimybę, dalia.
Artūras Vasiliauskas

Bernardas Gailius imasi analizuoti Bondiadą kaip savitą šiuolaikinės populiariosios kultūros fenomeną. Knygoje paliečiami tokie šiuolaikinei kultūrai svarbūs dalykai kaip slaptųjų tarnybų fenomenas, blogis, žmogaus veikimo prasmė, gyvybės vertė, turtas, seksas, santykis su Dievu. Knygą labai įdomu skaityti, ji remiasi Bondiados kaip reiškinio literatūrinėmis ir socialinėmis studijomis, Iano Flemingo gyvenimo ir patirties analizėmis.
Nerija Putinaitė

Dar neteko skaityti tokios gilios ir su neslepiama meile parašytos Bondiados studijos. Skirta visiems, bet ypač Agento 007 simpatikams!
Algis Ramanauskas-Greitai

Kai nuolat klausiame, kada gi įvyks toji paradigmos slinktis iš sovietinės į vakarietišką, štai jums ir atsakymas: kai lietuviai rašys knygas apie Džeimsą Bondą, kai Lietuvos partijų vadovai supras, ką „Žvaigždžių (ir Sostų) karų“ memais jiems sako rinkėjai, kai CėKa reikš „Calvin Klein“ arba, blogiausiu atveju, civilinį kodeksą. Regis, knygą jau turime!
Justinas Žilinskas