Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Naglis Kardelis. PAŽINTI AR SUPRASTI? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai

3,00 

Naujojo Židinio-Aidų biblioteka, 2008, 239 psl.

Neturime

Kategorija:

Aprašymas

“Gyvename vadinamajame žinių amžiuje, kai žinių kiekis vis labiau tampa atvirkščiai proporcingas supratimo laipsniui ir būties prasmės pojūčio intensyvumui. Nors pažinimas šiaip yra vertingas dalykas, visuomenėje, gyvenančioje pagal rinkos ekonomikos dėsnius, tai, ko yra daug ir eksponentiškai daugėja, tiesiog savaime negali būti pernelyg vertinama, o ateityje privalės dar labiau atpigti. Kalbant ne ekonomikos žargonu, o filosofiškai, ir žvelgiant sub specie aeternitatis, tampa juo akivaizdžiau, kad šiuolaikinis žmogus yra pasiilgęs ne tiek žinių, kiek supratimo ir prasmės. Ne tik prakilnaus, didingo, rodos, mirtingajam nepasiekiamo būties prasmės suvokimo, bet ir paties paprasčiausio, kasdienio supratimo, kokių žinių verta siekti ir koks pažinimas yra prasmingas. Šios rinktinės, į kurią įtraukti kai kurie mano straipsniai ir esė, per pastaruosius dešimt dvylika metų paskelbti žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“ ir dviejuose kolektyviniuose filosofinių straipsnių rinkiniuose, tekstus vienija dažniausiai tiesiogiai neįvardijamas, bet visada numanomas siekis filosofiškai apmąstyti pažinimo ir supratimo santykį, įvairiais pavidalais atsiskleidžiantį mokslo, filosofijos ir tikėjimo sankirtose. Didžioji šių tekstų dalis buvo publikuota prieš keletą metų žurnalo skiltyje „Akiračiai. Iš šios skilties tekstų problematikos radosi ir knygos paantraštė – „Humanistikos ir gamtotyros akiračiai“.

Naglis Kardelis – VU filosofijos fakulteto docentas, tyrinėjantis ir dėstantis antikos, viduramžių, religijos filosofiją, talkininkaujantis LKMA “Mažojoje akademijoje”.