Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Nerija Putinaitė. SKAMBANTIS MOLIS: Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai

15,00 

Naujasis Židinys-Aidai, 2019, 408 psl.

Kategorija:

Aprašymas

NERIJA PUTINAITĖ –  kultūros ir idėjų istorikė, filosofė; sovietikos, tautiškumo ir praktinės filosofijos tyrėja; dirba VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Svarbiausios knygos: Paskutinioji proto revoliucija (2004), Šiaurės Atėnų tremtiniai (2004), Nenutrūkusi styga (2007), Trys lietuviškos Europos (2014), Nugenėta Pušis (2015). Pastaroji studija, skirta sovietinio ateizmo Lietuvoje fenomenui, sukėlė netikėtai aštrias diskusijas apie savumą ir svetimumą sovietmečio palikime, o jos autorei neatlipinamai priklijavo tautiškumo pakirtėjos ir Justino Marcinkevičiaus nuvainikuotojos etiketę.Pavadinimas 
Skambantis molis ir pasirinktas kaip geriausiai atitinkantis sovietinį patriotizmą ir knygos temą. Molis kaip tam tikra žemė, iš kurios galima sulipdyti daiktą ir kuris vis dėlto lieka gana nepatvarus. Sakoma, milžinas molinėmis kojomis. Tačiau molinis daiktas dažniausiai yra naudingas, kaip lėkštė ar pečius.

NERIJA PUTINAITĖ

Itin plačiai prigijęs yra manymas, kad per 50 sovietų okupacijos metų buvo tiesiogiai engiama (lietuvių) tauta, (nesėkmingai) meginant ją paversti (tik) liaudimi. Tokiu atveju nuoseklu manyti, kad tautinės kultūros formos anuomet reiškusios jei ne pasipriešinimą sovietizmui, tai bent rimtą atsparą jam.  Ir štai jums prašom: Nerija Putinaitė šioje paradigminį istorijos supratimo lūžį atnešančioje knygoje nuplėšia tyrus lietuvių liaudies drabužėlius nuo Lietuvos ansamblio, dianų švenčių, Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos ir net Rumšiškių muziejaus. Visa tai buvę pagal sumanymą ir paskirtį tautiškumo sovietizacija, susovietintas lietuviškumas. Oi, tai bus aslužėj ruimužio!

NERIJUS ŠEPETYS

Nei hitleriška kulka, peilis, nuodai, nei fašizmo apsvaigintų tautos atskilėlių ir išdavikų – lietuviškai vokiškųjų buržuazinių nacionalistų – kliedėjimai bei priešiški veiksmai nesulaikė ir nesulaikys lietuvių tautos žengti didžiuoju tarybiniu keliu.
Tiesos leidinys “Dainų šventės stovykloje”, 1946 m.