Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Iš anglų kalbos vertė Edgaras Platelis

Vaidotas Žukas. Moteris, pakėlusi koją. 1978. Kartonas, aliejus. MO muziejaus kolekcija

Pasivaikščiojimas sutemus

(A WALK AFTER DARK)

Tokioj šviesioj nakty

Dvasia pleventi gali:

Dieną privargus, prasistengus

Šis prisukamas reginys

Ir užburia, ir nuobodulį kelia,

Kaip aštuonioliktas amžius.

Paauglystėje teikė paguodą

Šis nenuleidžiamas žvilgsnis;

Kad ir ką padariau, tai neduoda

Doruoliams teisės smerkti kitų,

Ir tos akys ilgai dar mirkčios

Virš tokių moralistų kapų.

Dabar, mirt dar nepasirengęs,

Bet peržengęs ribą negrįžtamą,

Kai pradedi nemėgti jaunimo,

Džiaugiuos, sužiuręs į dangų –

Juk švytintys jo sutvėrimai

Taip pat ne pirmos jaunystės.

Naktį jaukiau vaizduotis

Kaip tylius senelių namus,

Nei angarą tobulosios mašinos,

Kur Kambro rausvos spinduliuotės,

Nei senovės Romos nėra, nebebus,

Nei manęs septyniolikinio.

Nors, kad ir kaip mums patinka

Stoiška rašymo maniera,

Tokia būdinga klasikams

Be jaunų ir turtingų nėra,

Kas išdrįstų ir sugebėtų

Apie lacrimae rerum papasakot.

Nes dabartis įsisiautėjus,

Kaip ir praeitis, o jos nugalėti

Vis dejuoja, bet niekas neklauso jų

Ir tiesai slėpti vietų neliko

Kažkas pats pasirinko kentėti,

Kas neturėjo įvykti, įvyko.

Galbūt jau šią naktį, dabar

Be įspėjimo iš anksto

Nematomas įvykis išjudino

Pirmą mažą Ne dar ištarsimą

Dėsniams, taip manom, pakankamiems

Pasauliui potvaniniam apibūdinti:

Bet žvaigždės aukštai ten liepsnoja,

Nesuvokdamos, dėl ko tai, ir kam

Kai einu miegoti namo jau,

Klausdamas, koks ištiks pasivijęs

Nuosprendis man, mano draugams

Ir šioms Jungtinėms Valstijoms.

Romos žlugimas

(THE FALL OF ROME)

Plakasi bangos į molą;

Vienišam lauke lietus

Čaižo vagonus tuščius;

Nelegalai kyla į olą.

Vakaro suknios ryškėja;

Mokesčių rinkėjai vaikos

Tuos, kam mokėti laikas

Po nuotekų tranšėjas.

Privačią sudėję auką

Šventyklos kekšės užmiega;

Visiems literatams lieka

Po įsivaizduojamą draugą.

Mąsliam Katonui svarbiausios

Senosios disciplinos,

To drūti jūreiviai nežino

Ir dėl algų kelia riaušes.

Cezario lovoj taip gera,

Kai rašo nesvarbus klerkas

MAN NEPATINKA DARBAS

Ant rožinio formuliaro.

Beširdžiai ir beturčiai,

Stebi rusvi paukštukai

Ant kiaušinių sutūpę,

Kaip gripas miestus purto.

O už daugelio mylių

Būriai juda elnių šiaurinių

Per plynes kerpių auksinių

Greitai ir itin tyliai.

Pagiriamasis žodis klintims

(IN PRAISE OF LIMESTONE)

Jei iš jų susidaro peizažas, kurio mes, netvarieji,

Nuolat ilgimės, tai pirmiausia todėl,

Kad jos tirpsta vandeny. Žiūrėk – apvalaini šlaitai,

Paviršiai, kvepiantys čiobreliais, o ten, žemai,

Slaptas porėtas knibždėlynas. Klausyk – šaltiniai

Trykščioja visur, gurkčiodami

Pripildo po baseinėlį žuvytei, išgraužia

Lomelę, kurios šlaituos gali glaustis

Drugelis ir driežas; ištyrinėk šią

Trumpų atkarpų ir ankštų erdvių vietovę:

Ar ne Motinos tai metafora, vieta

Jos sūnui, gražuoliui, išsidrėbusiam

Ant akmens atokaitoj, neabejojančiam,

Nepaisant trūkumų, jis mylimas, jo darbai

Tik jo galios žavėti pasekmės? Nuo akmens atodangos

Iki šventyklos ant kalno, nuo iškasto šulinio

Iki fontanų, nuo laukinio iki dvaro vynuogyno –

Tai nuostabūs, bet trumpi žingsniai, kuriuos vaikas,

Trokšdamas daugiau dėmesio už savo brolius, ar

Siekdamas įsiteikti ar iš irzlumo, lengvai gali žengti.

Žiūrėk, varžovų būrys, lipa aukštyn, žemyn

Stačiom akmens galerijom, po du, tris, kartais

Ranka rankon, bet niekad, ačiūdie, koja kojon;

Ar ūksmingoj aikštės pusėj vidudieny

Įsitraukę į pokalbį, per daug gerai pažįstami,

Kad manytų esant svarbių paslapčių

Negalintys įsivaizduoti dievo, kurio nuožmumas

Būtų moralus ir nenuglostomas šmaikščia eilute

Ar geru sugulimu: pripratę prie kalbančių akmenų

Jie neturėjo dengtis veidų iš baimės

Prieš kraterį, kurio tūžmo negalėtum suvaldyti;

Prisitaikę prie slėnių vietinių reikmių

Kur viskas apčiuopom, pėsčiom pasiekiama,

Jų akys niekad nežvelgė begalinėn erdvėn

Pro klajoklio šukų strypyną; gimė geroj šeimoj –

Jų kojų niekad nepuolė grybeliai

Ir džiunglių vabzdžiai, kokčios gyvybės formos

Neturinčios su mumis, taip manom, nieko bendra.

Tad jei kuris nusivažiuoja, jo mąstymas

Dar suprantamas: tapti suteneriu

Stumdyti klastotes ar iššvaistyti gerą tenorą

Ir namus sužlugdyti – visiems gali nutikti

Išskyrus geriausius ir blogiausius… Gal todėl

Geriausi ir blogiausi čia neužsibūna, bet ieško

Derlingų dirvų, kur grožis ne toks išorinis

Šviesa veikiau privati, o gyvenimo prasmė

Daugiau nei beprotnamis. „Eikš!“, tarė granito tyrai,

„Koks nepagaunamas tavo humoras, koks netikėtas

Bučinys, kokia amžina yra mirtis.“ (Būsimi šventieji

Nueidami dūsavo.) „Eikš!“, sakė molis ir žvyras,

„Mūsų lygumos tinka kariuomenėms; upės

Trokšta būti sutramdytos, vergai pastatys tau

Didelį kapą: žmonija minkšta kaip žemė, abi jas

Turim pakeisti.“ (Valdovai Cezariai kilo ir

Durim trenkę išeidavo.) Bet ūmiausius patraukė

Senesnis šaltas balsas, vandenyno šnabždesys:

„Aš – vienatvė, kuri nieko nežada ir neprašo;

Taip tave aš išlaisvinsiu. Nėra meilės;

Teegzistuoja įvairūs pavydai. Visi jie liūdni.“

Jie buvo teisūs, mielasis, tie balsai buvo teisūs

Ir tebėra; šis kraštas – tai ne namučiai,

Ir ramybė – ne istorinės vietos rimtis,

Užbaigtos, užantspauduotos: užkampis,

Nunykus provincija, tuneliu sujungta

Su dideliu, pilnu reikalų pasauliu, turinti

Nuodėmingo patrauklumo. Viskas? Ne visai:

Ji pasauly turi pareigą, kurią nevalingai

Atlieka, abejodama Didžiųjų Galių

Dogmomis; ji trikdo mūsų teises. Poetą,

Adoruojamą už atvirumą vadinti

Saulę – saule, protą – galvosūkiu, trikdo

Šios skulptūros, akivaizdžiai abejojančios

Jo antimitologiniu mitu; o berniūkščiams

Kurie vejas mokslininką kolonadoj

Su itin gyvybiškais pasiūlymais, nusispjaut

Ant jo rūpesčių dėl Gamtos slėpinių. Ir man

Priekaištavo, kiek ir kas žinoma. Negaišt, neįkliūt,

Nepasilikt, ne, prašau! nebūt panašiam

Į save kartojančius žvėris, ar, tarkim,

Į nuspėjamą vandenį ar akmenį, tokia

Yra mūsų Bendra Malda, o paguoda – muzika

Kurią gali kurti visur, ji yra nematoma

Ir nekvepia. Ir kadangi mums nusimato

Mirtis kaip faktas, aišku, esama racijos. Bet jei

Nuodėmės atleidžiamos, kūnai kyla iš mirusių,

Šios materijos modifikacijos į

Nekaltus atletus ir mojančius fontanus,

Sukurtus vien malonumui, patvirtina dar kai ką:

Palaimintiems nesvarbu, iš kur juos stebės,

Nes jiems nebus ką slėpti. Mielasis, neišmanau

Šių dalykų, bet kai bandau įsivaizduoti

Amžino gyvenimo meilę, girdžiu murmant

Požemines sroves, ir matau klinčių peizažą.

Pasivaikščiojimas vakare

(AS I WALKED OUT ONE EVENING)

Kai kartą Bristolio gatvėn

Vakare pasukau prasieit

Šaligatviuos minios atrodė

Kaip laukuos subrendę javai.

Ir nuo sklidinos upės

Aidas meilužio dainos

Iš po geležinkelio arkos –

Meilei nėra pabaigos.

Mylėsiu, brangusis, mylėsiu

Kol Kinija Afriką susitiks

Kol upė peršoks per kalną

O gatvėj lašišos pragys.

Mylėsiu, kol vandenyną

Gražiai sulankstys ir padžiaus.

Nugagens septynios žvaigždės 

Nelyg žąsys skersai dangaus.

Metai praskuos tarsi triušiai,

Nes glėby apsikabinęs

Laikau Amžiną Gėlę

Ir pasaulio meilę pirminę.

Bet laikrodžiai miesto sujudo

Sudžeržgė, sutilindžiavo:

Laiko nenugalėsi,

Nusilenks jam gyvenimas tavo.

Teisingumas atsilapoja

Mūsų siaubo klostėse,

Laikas tyko šešėliuos

Ir bučiuojantis kosteli.

Graužiantis ir per rūpesčius

Gyvenimas išsibarsto.

Laikas susirinks savo,

Ar vėliau, ar dabar.

Daugelį slėnių žaliųjų

Sniego pūgos užgriūna

Laikas šokį nutraukia

Ir šuolio ore nesvarumą.

Merki rankas į vandenį

Merk jas iki riešų;

Žiūrėk, žiūrėk į dubenį,

Gailėkis praleistų progų.

Spintelėje dunkso ledynai,

Lovoj vangi dykuma;

Arbatinuke įskilimas –

Mirusių pasaulin landa.

Valkatos ten pinigus taško,

Milžinas Džeką pakeri;

Ten lelijų bernelis švepluoja,

O Džilė kojas pakelia.

Pažvelk, pažvelk į veidrodį

Štai ji, tava neviltis;

Vis vien gyventi – palaima,

Nors laiminti pats negali.

Stovėk, stovėki prie lango

Karštom ašarotom akim;

Mylėsi suktą kaimyną

Sukta savąja širdim.

Vėlus, vėlus buvo vakaras,

Meilužiai jau buvo išėję;

Nutilo laikrodžių dūžiai,

O upė gili vis tekėjo.

Versta iš: W. H. Auden, Collected poems,
edited by Edward Mendelson, New York:
Vintage International, 1991, 926 p.