Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Juozas Girnius. LITERATŪROS IR KULTŪROS KRITIKOS RINKTINĖ

10,00 

Naujasis Židinys-Aidai, 2014, 432 p.

Aprašymas

Sudarė Kęstutis K. Girnius, parengė Giedrė Olsevičiūtė, knygos dailininkės Violeta Boskaitė, Dainė Galinienė

Rinktinėje spausdinama dvidešimt filosofo Juozo Girniaus straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, parašytų 1942–1972 m. išeivijoje. Girnius nesiribojo filosofija, o daug rašė literatūrologijos, estetikos, grožio ir tiesos temomis, stengėsi nustatyti lietuvių kultūros ir literatūros skiriamuosius ženklus, priešinosi lietuvių kultūros išeivijoje nuosmukiui, stebėjo ir vertino politinę situaciją. Ši knyga ne tik padės sudaryti pilnesnį filosofo kūrybinio darbo vaizdą, bet ir netikėtai aktualiai atvers tas problemas, kurios rūpėjo jam ir jo kartos žmonėms.

Juozas Girnius (1915–1994) Lietuvoje yra žinomas visų pirma kaip filosofas. Šia rinktine siekiama patikslinti tokį prisiminimą – supažindinti skaitytojus su svarbesniais autoriaus tekstais literatūros ir kultūros klausimais. Girniui žmogaus problematika sudarė filosofijos šerdį, o didžiųjų rašytojų darbai žmogaus sielos užkaborius atskleidė geriau negu suabstraktinti filosofų svarstymai. Savo literatūros kritikos tekstais jis smarkiai paveikė naujos žemininkų poetinės kartos formavimą, tapo jų filosofu. Be to, Girnius daug dėmesio skyrė ir estetikos, grožio ir tiesos temoms, stengėsi nustatyti lietuvių kultūros ir literatūros skiriamuosius ženklus, priešinosi lietuvių kultūros išeivijoje nuosmukiui, stebėjo ir vertino politinę situaciją. Ši knyga ne tik padės sudaryti pilnesnį filosofo kūrybinio darbo vaizdą, bet ir netikėtai aktualiai atvers tas problemas, kurios rūpėjo jam ir jo kartos žmonėms.